W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„Ścieżki kariery – rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki” – tematem kolejnej debaty z cyklu NKN Forum

03.07.2019

W gościnnych murach Uniwersytetu Śląskiego spotkali się uczestnicy IV debaty w ramach kongresu NKN Forum. Przedstawiciele środowiska akademickiego dyskutowali o kluczowych kwestiach związanych z kształtowaniem ścieżek kariery i rozwojem kadry akademickiej. Debatę zainaugurował Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

NKNFORUM

Wszyscy pracownicy uczelni, współtworząc wspólnotę akademicką, odgrywają niezwykle istotną rolę w procesie wdrażania zmian w szkolnictwie wyższym. Przyczyniają się nie tylko do realizacji podstawowych zadań uczelni, ale także do realizacji misji i rozwoju całego systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które mają szczególne znaczenie dla wzrostu gospodarczego  Państwa podkreślił wicepremier, Jarosław Gowin. Dodał ponadto, że Bez wzajemnego zrozumienia i dobrej współpracy uczelnie będą miały małe szanse na podniesie jakości kształcenia i  badań naukowych. To ludzie tworzą uczelnie i budują jej sukces.

Jakie zmiany czekają nauczycieli akademickich po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki?

Jakość badań i kształcenia zależy od kadry akademickiej, jej jakości naukowej i dydaktycznej oraz organizacji jej aktywności. Konstytucja dla Nauki oraz inne akty prawne, w tym prawo pracy, stanowią ramy polityki kadrowej, które muszą być wypełnione przez regulaminy pracy, systemy oceny okresowej i strategię odnośnie ścieżek kariery akademickiej. Uczelnie potrzebują aktywnej polityki rozwoju kadry akademickiej, od działań wspierających rozwój kompetencji po systemy motywacji w tym zakresie. 

Wprowadzone przez Konstytucję dla Nauki zmiany obejmują:

  • zasady awansu stanowiskowego i naukowego,
  • katalogi stanowisk, na jakich mogą być zatrudniani pracownicy uczelni, a także określenie organów i funkcji kierowniczych w uczelniach,
  • zasady zatrudniania, w tym w szczególności przeprowadzania konkursów na zatrudnienie nauczycieli akademickich w uczelni,
  • wymiar czasu pracy i zakres obowiązków pracowniczych,
  • zasady dokonywania okresowych ocen pracy nauczycieli akademickich,
  • zasady organizacji pracy,
  • zasady prowadzenia postępowań dyscyplinarnych,
  • zasady wynagradzania pracowników uczelni, w tym zasady ustalania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w związku ze świadczeniem pracy w uczelni.

 

NKN Forum stwarza możliwości wymiany dobrych pomysłów i potencjalnych rozwiązań

Podczas NKN Forum odbyło się wiele ciekawych sesji i warsztatów. Jeden z nich pt. „Europejskie uniwersytety – budowanie przewagi konkurencyjnej” poprowadził zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW  Andrzej Kurkiewicz.

Nawiązano  do niedawnego  sukcesu  pięciu polskich ośrodków akademickich, które znalazły się wśród konsorcjów uzyskujących status Uniwersytetu Europejskiego. To ogromny sukces polskiego świata akademickiego i kolejny przejaw bardzo pozytywnych zmian, które rozpoczęły się w ostatnich latach na polskich uczelniach.

Podczas sesji dyskutowano również o szeroko pojętej mobilności akademickiej i szansach rozwoju kariery, które umożliwia – Polscy naukowcy są bardzo dobrze wykształceni, więc możemy konkurować z ośrodkami międzynarodowymi. Dbajmy o młodych naukowców, aby rozwinęli skrzydła w zupełnie innym miejscu, bo dzięki temu nauczą się nowych umiejętności, które wykorzystają w pracy naukowej. Do tego powinniśmy dążyć – podkreśliła prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, zachęcając młodych naukowców aby byli mobilni i korzystali z zagranicznych stypendiów.

Prelegenci zastanawiali się również nad nowymi rozwiązaniami, które przyczynią się do podniesienia kultury instytucjonalnej oraz jakości badań naukowych. Jednym z głosów w dyskusji było stanowisko zaprezentowane przez prof. dra hab. Marcina Pałysa, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – Zespoły badawcze, które doszły do kresu swoich możliwości powinny dać szanse młodym naukowcom. Powstanie nowych grup badawczych można stymulować poprzez tworzenie nowych stanowisk pracy, a także oddawanie do użytku nowej infrastruktury oraz wyasygnowanie pieniędzy na granty start-up’owe. Istniejące struktury powinny ulegać stałemu recyklingowi, gdzie stanowiska mogą być obsadzone przez nowych ludzi z innymi zainteresowaniami, z innych dyscyplin naukowych. Ważne jest aby wiedza nowo wykształconych doktorantów była przydatna nie tylko w środowisku akademickim, ale także w szerszym otoczeniu społecznym.

Kadra akademicka odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu i budowaniu polskiej nauki

Ścieżki kariery naukowej są jednym z kluczowych aspektów we wdrażaniu Konstytucji dla Nauki. We wszystkich uczelniach w Polsce pracuje łącznie ponad 96 tys. nauczycieli akademickich. Uczelnie publiczne zatrudniają dziś blisko 130 tys. pracowników, w tym ponad 85 tys. nauczycieli akademickich i blisko 65 tys. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Kadra akademicka odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu i budowaniu polskiej nauki. Dzięki NKN Forum wdrażanie ustawy opiera się na szeroko pojętym dialogu ze środowiskiem akademickim, uwzględniając potrzeby pracowników na każdym etapie rozwoju kariery naukowej.

Platforma dyskusji jaką jest NKN FORUM powstała z  inicjatywy MNiSW i środowiska akademickiego. W debatach NKN FORUM podstawą do dyskusji są doświadczenia polskich uczelni we wdrażaniu nowych rozwiązań, na których opierać się ma nowy porządek w nauce i kształceniu akademickim.

 

  

 

 

Zdjęcia (4)