W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020 zostały przyznane

20.12.2019

Prawie 500 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni studenci otrzymają po 17 tysięcy złotych.

Aula biblioteczna, wielu studentów czyta książki

Ponad 1100 aplikujących

Rektorzy przedstawili ministrowi 1 106 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020. Wnioski oceniane były przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin 19 grudnia 2019 r. podjął decyzję o przyznaniu studentom 488 stypendiów. Stypendium otrzymały osoby, które uzyskały co najmniej 9 punktów.

Więcej pieniędzy dla stypendystów

W tym roku akademickim wysokość stypendium ministra dla studentów została zwiększona do 17 000 zł. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni w terminie 14 dni od dnia przekazania przez MNiSW środków na rachunek bankowy uczelni. To dla nich bardzo istotne wsparcie, a jak wielokrotnie podkreślano, studenci to grupa szczególnie ważna dla MNISW.

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez Uniwersytet Jagielloński ‒ 106, Uniwersytet Warszawski – 58, Politechnikę Wrocławską – 40 oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ‒ 33.

Informacje dla studentów

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium ministra zostaną doręczone studentom i uczelniom drogą pocztową na adres korespondencyjny podany we wniosku. W przypadku decyzji odmownej, w uzasadnieniu decyzji będzie można znaleźć szczegółową punktację wniosku, w tym przyczyny odmowy przyznania punktów za dane osiągnięcie.

Materiały

Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów na rok akademicki 2019/2020