W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Szkolnictwo wyższe na świecie ‒ prezentacja raportu OECD

10.09.2019

Analiza systemów edukacji ponad 40 krajów, porównanie wysokości publicznych i prywatnych wydatków na edukację, obszerne opisy systemów rekrutacji na studia oraz sytuacja absolwentów na rynku pracy ‒ to główne wskaźniki, do których odwołuje się wydana przez OECD publikacja "Education at a Glance 2019". W jej prezentacji uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastian Skuza oraz menadżer Grupy Roboczej ds. Wskaźników Systemów Edukacyjnych w OECD (INES) Marie-Helene Doumet.

Raport Education at a glance leżący na stole

Education at a Glance

Corocznie wydawany przez OECD raport Education at a Glance to prestiżowa publikacja dostarczająca analizę systemów edukacji 36 krajów członkowskich OECD, a także Argentyny, Brazylii, Chin, Kolumbii, Kostaryki, Indii, Indonezji, Federacji Rosyjskiej, Arabii Saudyjskiej i Południowej Afryki. Powstaje przy wieloletnim wspólnym wysiłku OECD, ekspertów i instytucji działających w ramach Grupy Roboczej Indicators of Education Systems (INES), w pracach, której z ramienia Polski uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Większość danych z obszaru polskiego systemu szkolnictwa wyższego pochodzi ze zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on. Gromadzone są tam m.in. informacje o instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki, o studentach, doktorantach i pracownikach. Dane dotyczące absolwentów szkół wyższych pochodzą z Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

Tegoroczny raport koncentruje się na szkolnictwie wyższym, w tym na analizie stopnia uczestnictwa młodych ludzi w kształceniu na poziomie wyższym, a także na analizach ekonomicznych, rynku pracy i wyników społecznych osób dorosłych z wyższym wykształceniem. Zawiera także wskaźniki dotyczące środków zainwestowanych w szkolnictwo wyższe oraz opisy systemów rekrutacji na studia. Znajdziemy w nim także rozdział, w którym analizowane są perspektywy młodzieży i zatrudnienie w krajach OECD i krajach partnerskich w świetle agendy zrównoważonego rozwoju, w tym przejścia od średniego do wyższego poziomu edukacji, a następnie na rynek pracy.

Inne poddane analizie wskaźniki to: publiczne i prywatne wydatki na edukację, korzyści wynikające z edukacji, równy dostęp do studiów wyższych i ich ukończenia, wynagrodzenie ustawowe i faktyczne dyrektorów szkół (dot. poziomów ISCED 1‒4) oraz wielkości klas, wynagrodzenia nauczycieli i liczby godzin nauczania.

The Indicators of Education Systems

Education at a Glance jest flagową publikacją programu INES (The Indicators of Education Systems), który ma na celu:

• wspieranie i zrozumienie systemów edukacyjnych poszczególnych krajów poprzez umieszczanie ich w kontekście globalnym

• katalizowanie reform w polityce edukacyjnej w krajach członkowskich i partnerskich poprzez dostarczanie cennych informacji na temat ich pozycji w różnych obszarach

• promowanie należytego rozwoju polityki edukacyjnej w krajach członkowskich i partnerskich poprzez podkreślanie ich sukcesów i wskazywanie kierunków strategii edukacyjnych

• przyspieszanie poprawy edukacji poprzez umożliwienie krajom członkowskim i partnerskim uczenie się od każdego z nich na podstawie zdobytych przez nie doświadczeń

Zdjęcia (1)