W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
logo PO WER z napisem Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój RP logo UE EFS - flaga Unii Europejskiej

Trwa nabór do kolejnej edycji „Najlepszych z najlepszych”

04.06.2019

Wybitnie uzdolnieni studenci będą mogli uzyskać wsparcie finansowe w rozwoju swojej aktywności naukowej w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. A wszystko to za sprawą projektu „Najlepsi z najlepszych 4.0.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badaczki w laboratorium.

Pieniądze z projektu „Najlepsi z najlepszych 4.0.” wybitni studenci mogą przeznaczyć m.in. na związane z konkursami podróże oraz noclegi, opłaty za konkursy i zawody. Mogą one również zostać wydane na zakup drobnej aparatury i materiałów niezbędnych do przygotowania projektu, czy na warsztaty, szkolenia i spotkania przygotowujące do udziału w zmaganiach.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub grupa studentów. Muszą oni spełniać następujące warunki:

  • być studentem/studentką studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek,
  • posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2,
  • posiadać pozytywna opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Do kiedy należy złożyć ofertę?

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć do 28 czerwca 2019 r. w formie dokumentu elektronicznego doręczonego za pomocą:

  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP),
  • e-nośnika, który należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”).

Wartość przewidzianych środków finansowych na realizację zadań w zakresie naboru ofert, w ramach których zostaną sfinansowane wybrane projekty dotyczące studentów lub zespołów studentów wynosi 12 332 482,00 złotych. W tym koszt jednego projektu nie może przekroczyć:

  • 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta,
  • 320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Najlepsi z najlepszych z medalami!

Projekt „Najlepsi z najlepszych” daje szansę młodym ambitnym studentom na prezentację swoich pomysłów na arenie międzynarodowej. Przykładem tego są osiągnięcia młodych naukowców z Politechniki Warszawskiej i Politechniki Rzeszowskiej, którzy dzięki dofinansowaniu przywieźli 11 medali z prestiżowych międzynarodowych zawodów modeli latających SAE Areo Design West 2019 r. organizowanych w Kalifornii.

Wybitnymi osiągnięciami może pochwalić się również grupa studentów V roku farmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zespół młodych naukowców prezentował wyniki swoich badań podczas międzynarodowych konferencji naukowych: w Hongkongu, Las Vegas i Auckland. W czasie konferencji IAARHIES International Conference on Physical & Life Sciences ICPLS w Auckland w Nowej Zelandii została nagrodzona praca prezentowana przez Annę Stasiłowicz „The impact of different amount of monoclinic and orthorhombic crystalline forms and their combinations with  polymers on apparent solubility of paracetamol”.

Nie można zapomnieć również o studentach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, którzy dzięki dofinansowaniu wzięli udział w konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018 i zajęli pierwsze miejsce wśród 35 ekip z całego świata!

Materiały

Więcej informacji na temat naboru „Najlepsi z najlepszych 4.0.”