VIII edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił się konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VIII edycji programu „Diamentowy Grant”.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

Ogłoszenie VIII edycji konkursu w ramach programu „DIAMENTOWY GRANT”
Diamentowy grant

Navigation Menu

Metrics