W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wirtualna Biblioteka Nauki

Status projektu

Projekt uruchomiony

Dla kogo

Student, Młody naukowiec (do 35. roku życia), Doświadczony naukowiec

Dziedziny

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet

170 mln zł w 2015 roku.

Terminy

Nie ma. Warunkiem dostępu jest rejestracja za pośrednictwem uczelni bądź jednostki badawczej, z którą naukowiec jest związany.

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Każdy polski badacz – zarówno z dużego ośrodka akademickiego, jak i odległej od stolicy placówki badawczej, z prestiżowej uczelni i z małej niepublicznej szkoły wyższej – ma dostęp do światowych zasobów wiedzy, a tym samym równe szanse na naukowy sukces. Skorzystają też studenci i doktoranci, pracujący nad swoimi pracami dyplomowymi.

Najważniejsze korzyści

  • umożliwienie dostępu do najważniejszych publikacji naukowych wszystkim polskim uczelniom wyższym i jednostkom naukowym,
  • możliwość wyrównania szans jednostek naukowych w zakresie dostępu do literatury naukowej w mniejszych ośrodkach, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia młodszych pracowników naukowych, doktorantów oraz osób przygotowujących prace dyplomowe,
  • wsparcie badań interdyscyplinarnych,
  • stworzenie warunków stabilnego dostępu do literatury naukowej.

Zakup licencji krajowych w dłuższej perspektywie pozwoli również na uzyskanie oszczędności płynących m.in. z możliwości prowadzenia negocjacji cenowych i określenia stabilnych warunków zakupu (umowy wieloletnie).

Jak korzystać z WBN?

Dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki oferowanych na zasadzie licencji krajowej (czyli finansowanych w 100% ze środków budżetowych na naukę) mogą uzyskać wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu ustawy dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615). W myśl art. 2 ust. 9 ww. ustawy za jednostkę naukową może być uważana każda jednostka organizacyjna, która prowadzi w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiada osobowość prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności jednostkami naukowymi są: uczelnie wyższe, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN i inne jednostki organizacyjne.

Aby umożliwić pracownikom dostęp do baz WBN, jednostka naukowa musi dokonać rejestracji za pośrednictwem strony www.wbn.edu.pl
Jednostka wypełnia zamieszczone w zakładce „Kontakt i rejestracja dostępu” formularze i przesyła je do Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW).

W przypadku bazy EBSCO Publishing, formularze rejestracyjne (dostępne w zakładce EBSCO) należy przesłać do Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu (IChB PAN).

ICM UW oraz IChB PAN dokonują weryfikacji przesłanych dokumentów, po czym w ciągu kilku dni zapewniają danej jednostce naukowej dostęp do zasobów WBN objętych ogólnokrajową licencją finansowaną w pełni ze środków budżetu nauki.