Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia dla Wnioskodawców „Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w 2019 roku.

Jednocześnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Wnioskodawca składa po otrzymaniu decyzji administracyjnej, w terminie określonym w ww. decyzji.

pdf Wykaz podmiotów oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę - typ wniosku: działalność wydawnicza, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.

0.41MB

pdf Wykaz podmiotów oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę - typ: "działalność wydawnicza de minimis", które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

0.16MB

pdf Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ wniosku: upowszechnianie, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.

0.31MB

pdf Wykaz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ wniosku: wnioski ministrów kierujących działami administracji rządowej i kierowników centralnych organów administracji rządowej, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.

0.17MB

pdf Wykaz podmiotów oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę - typ: upowszechnianie de minimis, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

0.14MB

pdf Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę – typ wniosku: biblioteki, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 roku

0.18MB

Navigation Menu

Metrics