Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Komisja wyborcza, zgodnie z harmonogramem wyborów do RDN, opracowała i przekazała do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego protokół z przeprowadzonych wyborów, w którym m. in. zatwierdzono, na podstawie przeprowadzonego w okresie 12- 30 kwietnia br. głosowania, ostateczną listę członków RDN pierwszej kadencji.

pdf Protokół z wyborów

0.43MB

pdf Załącznik nr 1 - liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów

0.13MB

pdf Załącznik nr 2 - lista kandydatów wybranych na członków RDN

0.13MB

Navigation Menu

Metrics