Wysokość miesięcznego dochodu na osobę uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego

Na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. poz. 1905) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2018/2019 wynosi 2500 zł.

Navigation Menu

Metrics