W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
Polska Cyfrowa Zintegrowany System Usług dla Nauki UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany system usług dla nauki – etap I

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w partnerstwie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji PIB, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zbudowanie systemu informatycznego, który będzie w pełni obsługiwał procesy finansowania nauki, ustawowo realizowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), i w perspektywie najbliższych 3 lat zastąpi obecnie funkcjonujący system obsługi strumieni finansowania nauki OSF.

Nowy system będzie obsługiwał wszystkie etapy konkursów, poprzez które dystrybuowane są krajowe, budżetowe środki na naukę. Ponadto zawierał będzie komponent semantycznej wyszukiwarki umożliwiający ogółowi społeczeństwa łatwy i przyjazny dostęp do wiedzy o realizowanych projektach naukowych i badawczo-rozwojowych.

Usługi realizowane przez system będą odbywały się na co najmniej 4tym poziomie transakcyjności.

Zostanie to zrealizowane poprzez:

  • pełną integrację z platformą ePUAP (autentykacja, eliminacja papierowych wersji dokumentów);
  • wysoką konfigurowalność (parametryzację) systemu i jego optymalne dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników;
  • integrację z systemem POLon, a także z innymi rejestrami publicznymi (PESEL, TERYT),
  • zwiększenie niezawodności systemu, w tym poprzez stworzenie centrum zapasowego opartego o technologię replikacji danych.

Celem istotnym ze społecznego punktu widzenia jest całkowite wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów w procesie obsługi wniosku, uzyskane dzięki pełnej integracji z platformą ePUAP, co spowoduje zarówno oszczędność czasu, jak i nakładów środków, a także odczuwalne zmniejszenie biurokracji związanej z dotychczasowym papierowym obiegiem dokumentów.

Ponadto dzięki integracji z systemami zewnętrznymi, rejestrami e-administracji, znaczącemu usprawnieniu ulegnie funkcjonowanie agencji państwowych, tj. MNiSW, NCN i NCBR, co stanowi element usprawnienia funkcjonowania państwa.