Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 202

24 października 2018 r. Minister Sprawiedliwości, który jest Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości zatwierdził Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021.

Program jest odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę wprowadzenia jednolitych standardów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw. Dysponent Funduszu Sprawiedliwości planuje ogłoszenie 60 konkursów, dzięki którym zostaną wyłonione podmioty odpowiedzialne za prowadzenie ośrodków pomocy. Program będzie realizowany na terenie całej Polski. Ośrodki będą stanowić podstawę budowanej sieci pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ramach planowanych konkursów, o dotację mogą ubiegać się jednostki niezaliczane do jednostek sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe. Na załączonej mapie wskazano lokalizacje, w których planowane jest utworzenie ośrodków pomocy. Planowane terminy konkursów oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określa załączony harmonogram.

pdf Załącznik 1. Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

0.63MB

png Załącznik 2. Obecna sieć ośrodków

0.74MB

png Załącznik 3. Planowana sieć pomocy pokrzywdzonym

1.02MB

pdf Załącznik 4. Harmonogram ogłaszania konkursów

0.38MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 11:50
Osoba publikująca: Kamila Jarosławska
Zmodyfikowano: 30.10.2018 11:50
Osoba modyfikująca: Kamila Jarosławska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marcin Marciniak
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021 1.0 30.10.2018 11:50 Kamila Jarosławska Kamila Jarosławska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP