23,4 mln zł na rozwój lotniczego ratownictwa medycznego w Polsce

Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał symboliczny czek dyrektorowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robertowi Gałązkowskiemu. W tle żółty helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dzisiaj na lotnisku na warszawskim Bemowie podpisana została umowa gwarantująca Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu dofinansowanie na unowocześnienie infrastruktury.

Jak podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski inwestowanie w lotnicze ratownictwo medyczne jest niezmiernie ważne nie tylko dla polskiej służby zdrowia, ale przede wszystkim dla pacjentów, którzy dzięki pracy LPR mogą czuć się bezpieczniejsi. Dzięki przekazanym środkom Lotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie mogło jeszcze lepiej realizować swoje zadania i pomagać ludziom w sytuacjach nagłych zachorowań i wypadków drogowych – dodał.

Ministerstwo Zdrowia podpisując umowę z LPR przeznaczyło 18,5 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę, doposażenie i modernizację baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ta inwestycja będzie pierwszym z trzech planowanych etapów w tej perspektywie finansowej zagospodarowania środków unijnych. Od grudnia 2016 r. jest realizowana umowa dzięki której załogi Lotniczego Pogotowia są wyposażane w sprzęt, który pozwala na wykonywanie operacji lotniczych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w nocy.

Umowę podpisali: minister zdrowia - Łukasza Szumowski i dyrektor LPR - Robert Gałązkowski, który podkreślił, że obecnie załogi w lokalizacjach ujętych w projekcie funkcjonują w warunkach, które wymagają modernizacji. Budowa baz i ich przebudowa są niezbędne do zapewnienia komfortu pracy załogom i właściwego przechowywania nowoczesnych śmigłowców.

W ramach umowy wybudowanych, wyremontowanych i doposażonych zostanie kolejnych 5 baz LPR zlokalizowanych w:

  • Olsztynie (lądowisko Gryźliny)
  • Lublinie - Świdniku
  • Płocku
  • Gdańsku
  • Sanoku

Zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego służą natychmiastową pomocą ratując życie pacjentów. Wsparcie ze środków unijnych jest niezwykle ważne szczególnie w kontekście spełniania standardu tzw. „złotej godziny”, czyli nieprzekraczania 60 minut pomiędzy zdarzeniem a rozpoczęciem specjalistycznego leczenia.

Przewidywany termin realizacji prac objętych Etapem I inwestycji zakładany jest na lata 2018-2019.  

Dotychczas w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  na realizację projektów dotyczących infrastruktury ratownictwa medycznego zawarto 181 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości niemal 930 mln zł, inwestycje realnie przyczynią się do poprawy funkcjonowania ratownictwa medycznego w Polsce.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski ogląda helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazuje symboliczny czek dyrektorowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robertowi Gałązkowskiemu podczas briefingu prasowego.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas briefingu prasowego w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski podpisują umowę gwarantującą Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu dofinansowanie na unowocześnienie infrastruktury.
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.06.2018 19:08
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 28.06.2018 19:08
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska