Jest porozumienie ministra zdrowia z lekarzami rezydentami

Minister Łukasz Szumowski podpisał porozumienie z rezydentami.

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski wypracował porozumienie z lekarzami rezydentami. Po serii konsultacji i spotkań udało się osiągnąć kompromis, na którym zyskają pacjenci i cały system opieki zdrowotnej w Polsce. To przełom w dotychczasowych relacjach i negocjacjach ze środowiskiem lekarskim.

Po długich i ciężkich rozmowach udało się nam wypracować kompromis. To ważna informacja dla pacjentów. Usprawnienie systemu opieki zdrowotnej jest priorytetem zarówno dla mnie, jak i dla całego rządu. Dzięki temu, że przedstawiłem pakiet konkretnych rozwiązań, była możliwa konstruktywna rozmowa i wypracowanie porozumienia – podkreślił Łukasz Szumowski.

Strategia nowego Ministra Zdrowia opiera się na pięciu priorytetach: dialogu, odbiurokratyzowaniu, poprawie efektywności, informatyzacji i innowacyjności, które Łukasz Szumowski szczegółowo tłumaczył w licznych wywiadach prasowych oraz na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Pakiet rozwiązań przedstawionych lekarzom rezydentom z jednej strony wpisywał się w przedstawioną strategię, a z drugiej strony odpowiadał na konkretne zgłoszone problemy związane m.in. z kwestiami warunków płacy i pracy lekarzy rezydentów czy reformą systemu kształcenia.

Najważniejszymi elementami porozumienia są zwiększenie corocznego wzrostu nakładów i szybsze osiągnięcie poziomu 6% PKB już w 2024 r. To zobowiązanie jest wyrazem priorytetowego znaczenia poprawy systemu ochrony zdrowia dla rządu Mateusza Morawieckiego.

Porozumienie dotyczy też:

  • zwiększenia wynagrodzeń lekarzy specjalistów pracujących w jednym szpitalu,
  • wyższych wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce po zakończeniu specjalizacji przez okres 2 lat,
  • odbiurokratyzowania szpitali i wprowadzenia sekretarek medycznych.

Minister Szumowski podkreśla, że zależy mu na rozwiązaniu problemów, które narosły przez lata, dlatego ważnym elementem pakietu są też działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi braku pielęgniarek i lekarzy. Z tych względów ministrowi bardzo zależy na poprawie atrakcyjności warunków pracy, reformie kształcenia zawodowego oraz zwiększeniu liczby miejsc na studiach i szkoleniu specjalizacyjnym.

Minister w ciągu pierwszych trzech tygodni pracy w Ministerstwie Zdrowia spotkał się z wieloma przedstawicielami samorządów i związków zawodowych m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych czy diagnostów laboratoryjnych. Te spotkania są wyrazem priorytetowego znaczenia dialogu ze środowiskami medycznymi dla nowego ministra i będą kontynuowane.

Prezentacja Pobierz plik: pdf Prezentacja

Rozmiar : 0.73MB

Porozumienie Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Pobierz plik: pdf Porozumienie Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Rozmiar : 0.33MB

W Ministerstwie Zdrowia ogłoszono i podpisano porozumienie z lekarzami rezydentami.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski odebrał z rąk przedstawicieli lekarzy rezydentów odznakę w wyrazie wdzięczności za dobrą współpracę.
Minister Łukasz Szumowski podpisał porozumienie z rezydentami.
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.05.2018 10:15
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 02.05.2018 10:15
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj