Kolejne fundusze na modernizację i nowy sprzęt dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Wczoraj (10 maja 2018 r.) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew J. Król podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa istniejących Klinik Psychiatrycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii – etap II.

Wczoraj (10 maja 2018 r.) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew J. Król podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa istniejących Klinik Psychiatrycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii – etap II.

Dzięki temu pacjenci będą leczeni w lepszych warunkach, a placówka zostanie doposażona w nowoczesny, wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, co przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług.

Inwestycja swoim zakresem obejmie m.in., przebudowę budynków, modernizację infrastruktury technicznej, zakup niezbędnego sprzętu biurowo-administracyjnego.

Całkowita wartość II etapu przebudowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynosi 6 655 412,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 6 650 000,00 zł, w tym 5 320 000,00 zł to środki unijne. Projekt jest kontynuacją zakończonego w 2017 r. etapu I przebudowy szpitala, który obejmował modernizację czterech budynków instytutu o powierzchni 4 458,48 m².

Spotkanie odbyło się w siedzibie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.05.2018 09:55
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 11.05.2018 09:55
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj