W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat dotyczący obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

30.04.2020

Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.), zwana dalej ,,ustawą Covid-19”:

  • obwieszczenie Ministra Zdrowia w  sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od dnia 1 marca 2020 r. zachowuje ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  • okres obowiązywania decyzji administracyjnych wraz z załącznikami, o których mowa w art. 11 i art. 40 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), zwana dalej ,,ustawą o refundacji”, który kończy się przed dniem 1 lipca 2020 r., przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  • decyzje administracyjne, o których mowa w ustawie o refundacji, wydane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, których termin wejścia w życie określono na dzień 1 maja 2020 r., ustala się na dzień 1 września 2020 r.

Zgodnie z regulacjami wprowadzonym do ustawy Covid-19, pomimo zawieszenia biegu wszystkich postępowań administracyjnych możliwe jest podejmowanie wszelkich czynności mających na celu wydanie decyzji administracyjnych w zakresie postępowań refundacyjnych. Nieprzerwanie trwają prace, w tym negocjacje z koncernami farmaceutycznymi, zmierzające do wydania decyzji refundacyjnych dla wniosków kontynuacyjnych oraz wprowadzenia nowych pozycji na najbliższe obwieszczenie Ministra Zdrowia zawierające wykaz leków refundowanych.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, że kolejne (nowe) obwieszczenie dotyczące wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wejdzie w życie od dnia 1 września 2020 r.