Article List

15.03.2019

AOTMiT: wszczęcie procedury występowania do świadczeniodawców z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych w zakresie chorób układu krwiotwórczego, zatruć i chorób zakaźnych

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z zakresu leczenie szpitalne: choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (katalog JGP – grupy S).
12.03.2019

Komunikat ws. waloryzacji kwoty, o której mowa w ustawie o konsultantach w ochronie zdrowia

06.03.2019

Doprecyzowanie wytycznych dotyczących komunikatów - ZSMOPL

01.03.2019

Komunikat ws. zmian w zakresie orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników

W dniu 1 marca 2019 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczące zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników, w tym kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania odpowiednich orzeczeń.
20.02.2019

Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.6)

07.02.2019

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie kodów EAN-13 i GTIN-14

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie kodów EAN-13 i GTIN-14
18.01.2019

Komunikat ws. oceny ryzyka zachowań przemocowych

Ministerstwo Zdrowia analizuje nowe zasady oceny ryzyka zachowań przemocowych.
21.12.2018

Komunikat ws. uzupełniania DRR

21.12.2018

Komunikat w sprawie dyżurów na SOR/IP w trakcie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy

Lekarz realizuje szkolenie specjalizacyjne zgodnie z programem specjalizacji, zawierającym zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w danej dziedzinie medycyny oraz w dziedzinach pokrewnych. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza stanowi nieodzowny element kształcenia specjalizacyjnego określonego programem specjalizacji w danej dziedzinie medycyny.
12.12.2018

Komunikat w sprawie Safety Features w aptekach szpitalnych

Wdrożenie tzw. „dyrektywy antyfałszywkowej” w aptekach szpitalnych

Metrics