Article List

21.12.2018

Komunikat ws. uzupełniania DRR

21.12.2018

Komunikat w sprawie dyżurów na SOR/IP w trakcie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy

Lekarz realizuje szkolenie specjalizacyjne zgodnie z programem specjalizacji, zawierającym zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w danej dziedzinie medycyny oraz w dziedzinach pokrewnych. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza stanowi nieodzowny element kształcenia specjalizacyjnego określonego programem specjalizacji w danej dziedzinie medycyny.
12.12.2018

Komunikat w sprawie Safety Features w aptekach szpitalnych

Wdrożenie tzw. „dyrektywy antyfałszywkowej” w aptekach szpitalnych
12.12.2018

Kondolencje

11.12.2018

Komunikat ws. kryteriów kwalifikacji do programu lekowego Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)

28.11.2018

Notatka ze spotkania Sekretarz Stanu z konsultantami krajowymi i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa w dniu 19 listopada 2018 r.

26.11.2018

Zaproszenie do pilotażu w zakresie standardu rachunku kosztów

22.11.2018

Życzenia ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

Szanowni Honorowi Dawcy Krwi!
21.11.2018

Stanowisko Zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministerstwie Zdrowia

07.11.2018

Farmaceuci otrzymają wsparcie finansowe przeznaczone na dostosowanie do e-recepty

Metrics