Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej

Prognozy zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 r.

29 czerwca 2018 r. zakończył prace zespół do opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii.

Przewodniczącym zespołu był Piotr Czauderna, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W skład zespołu weszli:

 • Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,
 • Jacek Fijuth, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,
 •  Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach,
 • Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,
 • Ewa Lech-Marańda, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
 •  Mirosław Markiewicz, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Tomasz Szczepański, ordynator Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Efektem pracy zespołu jest „Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej”. Zakłada ona wprowadzenie zmian w zakresie organizacji opieki onkologicznej. Ich celem jest:

 • postawienia możliwie szybkiego i precyzyjnego rozpoznania,
 •  zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach,
 • właściwe kwalifikowanie chorych do określonej metody leczniczej i leczenia skojarzonego,
 •  zastosowanie optymalnych procedur terapeutycznych o kompleksowym charakterze i odpowiedniej jakości,
 •  zmniejszenie liczby powikłań, a w konsekwencji poprawę wyników leczenia,
 •  wprowadzone jednolitych standardów diagnostyki i leczenia, niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta w celu uzyskania poprawy rokowania i jakości życia chorych,
 •  wydłużenie 5-letnich przeżyć,
 •  obniżenie umieralności.

W oparciu o ww. dokument utworzona zostanie Krajowa Sieć Onkologiczna oraz wypracowana zostanie strategia dla onkologii polskiej.
 

png Onkologia_grafika

0.11MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.08.2018 12:20
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 10.08.2018 12:20
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska