Krajowa Sieć Onkologiczna – zmiany dla dobra pacjentów

ksokso

W grudniu 2018 r. ma ruszyć pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej. Jest to zapowiedziany przez Ministerstwo Zdrowia program, który zakłada przetestowanie w pilotażu nowego modelu organizacji opieki onkologicznej. Niezależnie od miejsca zamieszkania pacjent będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę, zgodnie z przyjętą ścieżką postępowania terapeutycznego, oraz koordynatora, który poprowadzi go „za rękę” przez cały proces leczenia. Wczoraj (22 października 2018 r.) wiceminister Sławomir Gadomski spotkał się we Wrocławiu z przedstawicielami szpitali biorących udział w pilotażu na Dolnym Śląsku.

Ośrodki wiodące

W pilotażu zaplanowano udział dwóch województw: dolnośląskiego i świętokrzyskiego. Na Dolnym Śląsku ośrodkiem wiodącym ma być Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z 12 współpracującymi podmiotami leczniczymi z Wrocławia i Dolnego Śląska. W województwie świętokrzyskim ośrodkiem koordynującym zostało Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Sieć będą tworzyć – ośrodek koordynujący wraz ze współpracującymi szpitalami.
Ośrodki współpracujące na Dolnym Śląsku:
1) Izerskie Centrum Pulmunologii i Chemioterapii „Izer-Med” Sp. zo.o w Szklarskiej Porębie
2) „Miedziowe Centrum Zdrowia” S.A. w Lubinie
3) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
4) Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdroju
5) Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
6) Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
7) Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego w Wałbrzychu
8) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
9) 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
10) Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
11)  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
12)  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu

Ośrodki współpracujące w woj. świętokrzyskim:
1)  Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
2)  Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
3)  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Pilotaż

Głównym celem programu pilotażowego jest sprawdzenie nowej organizacji opieki onkologicznej, jakości  tej opieki i efektów klinicznych. Nowa organizacja opieki ma  poprawić wyniki leczenia onkologicznego. W ramach programu analizowana  będzie i oceniana kompleksowość diagnostyki  na podstawie ścieżek postępowania w 5 wybranych typach nowotworów – najczęściej występujących w Polsce – rak piersi, płuca, jajnika, jelita grubego i gruczołu krokowego. 
Pilotaż będzie realizowany dwuetapowo. Pierwszy etap realizowany będzie w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2020 r.  na terenie województw dolnośląskiego i świętokrzyskiego. W pierwszym kwartale 2019 r. planowane jest rozszerzenie pilotażu o dwa kolejne województwa. Za wyborem województw dolnośląskiego i świętokrzyskiego przemawiały zróżnicowana liczba, rozmieszczenie ludności oraz struktura świadczeniodawców i zapadalność na poszczególne typu nowotworów.  

Infolinia dla pacjentów

Istotnym elementem pilotażu ma być uruchomienie CALL CENTER dla pacjentów onkologicznych. 
- W pierwszym etapie programu dla pacjentów uruchomiona będzie infolinia. Dzwoniąc do call-center pacjent będzie miał pakiet istotnych informacji o leczeniu onkologicznym. To duże zadanie dla ośrodków koordynujących w sieci onkologicznej – mówił w trakcie spotkania wiceminister Gadomski.

Pacjent będzie miał możliwość:

• umówienia wizyty w poradni onkologicznej na konsultację lub badania
• odwołania lub zmiany terminu wizyty
• uzyskania informacji o dostępności wyników badań (tylko informacja, czy wyniki są już do odebrania)
• uzyskania niezbędnych informacji dotyczących postępowania w przypadku wykrycia nowotworu
• informacji, jak przygotować się do wizyty w szpitalu (na badanie diagnostyczne, operację, chemio- lub radioterapię)
• uzyskania informacji o certyfikowanych (współpracujących w ramach regionalnych sieci onkologicznych) placówkach/oddziałach onkologicznych w pobliżu miejsca zamieszkania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący pilotażu został 10 października 2018 r. skierowany do opiniowania i konsultacji publicznych, z terminem do 2 listopada br. Całkowity koszt realizacji pilotażu jest oszacowany na 48 mln zł.

Rozwiązania w nim zaproponowane przygotowane zostały w oparciu o założenia dokumentu pt.: „Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej”, opracowanego przez zespół ekspercki powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia. 

Zakłada on wprowadzenie zmian w zakresie organizacji opieki onkologicznej. Ich celem jest:
• postawienia możliwie szybkiego i precyzyjnego rozpoznania,
• zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach,
• właściwe kwalifikowanie chorych do określonej metody leczniczej i leczenia skojarzonego,
• zastosowanie optymalnych procedur terapeutycznych o kompleksowym charakterze i odpowiedniej jakości,
• zmniejszenie liczby powikłań, a w konsekwencji poprawę wyników leczenia,
• wprowadzone jednolitych standardów diagnostyki i leczenia, niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta w celu uzyskania poprawy rokowania i jakości życia chorych,
• wydłużenie 5-letnich przeżyć,
• obniżenie umieralności.

Planowane jest również  wypracowanie Narodowej Strategii Onkologicznej oraz przygotowanie w oparciu o pilotaż rozwiązań legislacyjnych dot. utworzenia Krajowej Sieci Onkologicznej.
 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 23.10.2018 16:28
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 23.10.2018 16:28
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl