Minister zdrowia Łukasz Szumowski wziął udział w Światowym Ministerialnym Szczycie dotyczącym bezpieczeństwa pacjenta

Minister zdrowia Łukasz Szumowski wziął udział w Światowym Ministerialnym Szczycie dotyczącym bezpieczeństwa pacjenta.

W dniach 13-14 kwietnia minister Łukasz Szumowski uczestniczył w spotkaniu ministrów zdrowia w Tokio dotyczącym bezpieczeństwa pacjenta. Program wizyty ministra Szumowskiego obejmował zarówno udział w wykładach jaki i dyskusjach panelowych, m.in. na temat bezpieczeństwa pacjenta w kontekście rozwoju technologii informacyjnych. Minister Szumowski zapoznał się również z japońskim systemem bezpieczeństwa pacjenta.

W drugim dniu szczytu, minister zdrowia zabrał  głos w dyskusji przy okrągłym stole. Podczas swojego wystąpienia podkreślił, jak istotnym elementem systemu ochrony zdrowia w Polsce jest bezpieczeństwo pacjenta. W Polsce funkcjonuje jedna z najstarszych instytucji w naszej części Europy, zajmująca się tą tematyką - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia- argumentował minister. Minister opisał system akredytacji i funkcjonowania CJM.

Minister Szumowski mówił również o trwających pracach nad projektem ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, która w sposób kompleksowy będzie się odnosić do  tematu jakości w ochronie zdrowia, bezpieczeństwa pacjenta i monitorowania zdarzeń niepożądanych. W kontekście działań krajowych Minister wspomniał również o planowanym wprowadzeniu w Polsce e-recepty, która również będzie mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Minister Zdrowia zwrócił uwagę na fakt, że bezpieczeństwo pacjenta jest wyzwaniem o charakterze globalnym, a związku z tym konieczna jest współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń w tym zakresie. 

Coroczne spotkania Ministrów Zdrowia w ramach Światowego Ministerialnego Szczytu dotyczącego bezpieczeństwa pacjenta mają swoje źródło w inicjatywie Ministrów Zdrowia Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. W przypadku tegorocznej konferencji organizowanej w Tokio przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej Japonii hasłami przewodnimi są: koncentracja na pacjencie oraz jego uczestnictwo w procesie leczenia – przestrzeganie tych dwóch zasad ma być kluczem dla zapewnienia bezpiecznej oraz wysokiej jakości opieki medycznej. W szycie udział wzięli przedstawiciele z 46 państw oraz 6 organizacji międzynarodowych. Na zakończenie szczytu przyjęta została Deklaracja z Tokio dotycząca bezpieczeństwa pacjenta.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.05.2018 17:32
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 21.05.2018 17:32
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska