W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Narodowa Strategia Onkologiczna

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały w dniu 4 lutego 2020 r.

Najważniejszym celem NSO jest zwiększenie ilości osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej oraz zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe. Poprawie ma ulec również jakość życia pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego, jak i po jego zakończeniu.

NSO wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów, które są kluczowe dla odwrócenia niekorzystnych trendów epidemiologicznych, poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Co zapewnią inwestycje w pięciu najważniejszych dla onkologii obszarach?

Dzięki INWESTYCJOM W KADRY:

 • zwiększymy liczbę lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów w dziedzinach onkologicznych
 • podniesiemy jakość kształcenia kadry medycznej

Dzięki INWESTYCJOM W EDUKACJĘ - PREWENCJĘ PIERWOTNĄ - STYL ŻYCIA:

 • będziemy uczyć dzieci, młodzież i dorosłych Polaków, jak świadomie dbać o swoje zdrowie by ograniczać ryzyko zachorowania na nowotwór
 • będziemy wspierać zdrowe odżywianie  i wprowadzimy rozwiązania służące ograniczeniu używania wyrobów tytoniowych
 • uruchomimy bezpłatne szczepienia HPV dla dziewcząt i chłopców
 • zmodyfikujemy program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc POChP)

Dzięki INWESTYCJOM W PACJENTA - PREWENCJĘ WTÓRNĄ:

 • ułatwimy dostęp do badań przesiewowych, dzięki czemu będziemy wcześniej wykrywać nowotwory
 • wprowadzimy nowe badania przesiewowe
 • w wykrywanie nowotworów zaangażujemy lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy (Profilaktyka 40 Plus)

Dzięki INWESTYCJOM W NAUKĘ I INNOWACJE:

 • zwiększymy możliwość udziału pacjentów onkologicznych w badaniach klinicznych
 • ułatwimy dostęp do innowacyjnych terapii onkologicznych
 • zwiększymy liczbę leków refundowanych w onkologii

 Dzięki INWESTYCJOM W SYSTEM OPIEKI ONKOLOGICZNEJ:

 • zapewnimy wszystkim pacjentom onkologicznym najwyższą jakość leczenia
 • zwiększymy dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej
 • poprawimy jakość życia osób chorych na nowotwory, w tym umożliwimy lepszy dostęp do różnych form rehabilitacji
 • będziemy wspierać rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej

Jak aktualnie realizujemy Narodową Strategię Onkologiczną?

 • Dofinansowujemy podmiotom leczniczym zakup sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia nowotworów - organizujemy konkursy na wybór Realizatorów zadań.
 • Prowadzimy działania zwiększające świadomość w zakresie profilaktyki onkologicznej i badań przesiewowych. Informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia programów profilaktycznych znajdziesz tutaj.
 • Prowadzimy kampanię Planuje Długie Życie, w ramach której działa również projekt Pracodawca Zdrowia, którego główną misją jest promocja zdrowia w miejscu pracy  oraz zwiększenie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów)
 • Docieramy do odbiorców informacji o profilaktyce onkologicznej poprzez różne media tj. publikujemy spoty w telewizji, radio i w internecie (np. kanał You Tube Ministerstwa Zdrowia, witryna MZ na linkedin), infografiki w mediach społecznościowych, audycje w programach śniadaniowych oraz artykuły w gazetach i czasopismach o charakterze lokalnym i regionalnym.
 • Wspieramy działalność Krajowego Rejestru Nowotworów
 • Zwiększamy dostęp pacjentów onkologicznych do badań klinicznych poprzez działania realizowane przez Agencję Badań Medycznych.
 • Zwiększamy świadomość pacjentów na temat badań klinicznych
 • Rozszerzamy wykaz leków refundowanych w terapiach onkologicznych
 • Finansujemy działalność Centralnego Ośrodka Koordynującego (COK), działającego w strukturze NIO-PIB w Warszawie, który pełni funkcję koordynatora Programu profilaktyki raka piersi i Programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz realizuje zadania z zakresu poprawy jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych.  
 • Finansujemy szkolenia dla personelu realizującego Program profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
 • Finansujemy Pilotaż badań HPV-DNA.
 • Do 31 sierpnia 2022 r. świadczenia z zakresu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na wybrane nowotwory złośliwe finansowane były ze środków Ministra Zdrowia. Od 1 września 2022 r. udało się przenieść finansowanie programu do NFZ. W dniu 23 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 • Od dnia 1 stycznia 2022 r. przeniesiono finansowanie leczenia rekonstrukcyjnego z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia ze środków Narodowej Strategii Onkologicznej do finansowania przez NFZ, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
 • Do końca 2021 r. profilaktyczna kolonoskopia wykonywana w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego finansowana była ze środków Ministra Zdrowia.
 • Kolejnym zadaniem Narodowej Strategii, które zostało zrealizowane w 2022 r. jest przeniesienie finansowania Programu badań przesiewowych raka jelita grubego ze środków Ministra Zdrowia do finansowania jest ze środków NFZ - w dniu 30 czerwca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, wprowadzające świadczenie - Program badań przesiewowych raka jelita grubego. Szczegółowe warunki realizacji Programu określa Zarządzenie nr 111/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji NSO w 2020 r.
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_NSO​_w​_2020​_r.pdf 1.56MB
Sprawozdanie z realizacji NSO w 2021 r.
SPRAWOZDANIE​_Z​_REALIZACJI​_NSO​_w​_2021​_r​_(6).pdf 1.62MB
Sprawozdanie z realizacji NSO w 2022 r.
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_NSO​_w​_2022​_r.pdf 2.09MB
{"register":{"columns":[]}}