W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Narodowa Strategia Onkologiczna

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały w dniu 4 lutego 2020 r.

Najważniejszym celem NSO jest zwiększenie ilości osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej oraz zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe. Poprawie ma ulec również jakość życia pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego, jak i po jego zakończeniu.

NSO wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów, które są kluczowe dla odwrócenia niekorzystnych trendów epidemiologicznych, poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Co zapewnią inwestycje w pięciu najważniejszych dla onkologii obszarach?

Dzięki INWESTYCJOM W KADRY:

 • zwiększymy liczbę lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów w dziedzinach onkologicznych
 • podniesiemy jakość kształcenia kadry medycznej

Dzięki INWESTYCJOM W EDUKACJĘ - PREWENCJĘ PIERWOTNĄ - STYL ŻYCIA:

 • będziemy uczyć dzieci, młodzież i dorosłych Polaków, jak świadomie dbać o swoje zdrowie by ograniczać ryzyko zachorowania na nowotwór
 • będziemy wspierać zdrowe odżywianie  i wprowadzimy rozwiązania służące ograniczeniu używania wyrobów tytoniowych
 • uruchomimy bezpłatne szczepienia HPV dla dziewcząt i chłopców
 • zmodyfikujemy program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc POChP)

Dzięki INWESTYCJOM W PACJENTA - PREWENCJĘ WTÓRNĄ:

 • ułatwimy dostęp do badań przesiewowych, dzięki czemu będziemy wcześniej wykrywać nowotwory
 • wprowadzimy nowe badania przesiewowe
 • w wykrywanie nowotworów zaangażujemy lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy (Profilaktyka 40 Plus)

Dzięki INWESTYCJOM W NAUKĘ I INNOWACJE:

 • zwiększymy możliwość udziału pacjentów onkologicznych w badaniach klinicznych
 • ułatwimy dostęp do innowacyjnych terapii onkologicznych
 • zwiększymy liczbę leków refundowanych w onkologii

 Dzięki INWESTYCJOM W SYSTEM OPIEKI ONKOLOGICZNEJ:

 • zapewnimy wszystkim pacjentom onkologicznym najwyższą jakość leczenia
 • zwiększymy dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej
 • poprawimy jakość życia osób chorych na nowotwory, w tym umożliwimy lepszy dostęp do różnych form rehabilitacji
 • będziemy wspierać rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej

Jak aktualnie realizujemy Narodową Strategię Onkologiczną?

 • Dofinansowujemy podmiotom leczniczym zakup sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia nowotworów - organizujemy konkursy na wybór Realizatorów zadań.
 • Prowadzimy działania zwiększające świadomość w zakresie profilaktyki onkologicznej i badań przesiewowych. Informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia programów profilaktycznych znajdziesz tutaj.
 • Prowadzimy kampanię Planuje Długie Życie, w ramach której działa również projekt Pracodawca Zdrowia, którego główną misją jest promocja zdrowia w miejscu pracy  oraz zwiększenie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów)
 • Docieramy do odbiorców informacji o profilaktyce onkologicznej poprzez różne media tj. publikujemy spoty w telewizji, radio i w internecie (np. kanał You Tube Ministerstwa Zdrowia, witryna MZ na linkedin), infografiki w mediach społecznościowych, audycje w programach śniadaniowych oraz artykuły w gazetach i czasopismach o charakterze lokalnym i regionalnym.
 • Wspieramy działalność Krajowego Rejestru Nowotworów
 • Zwiększamy dostęp pacjentów onkologicznych do badań klinicznych poprzez działania realizowane przez Agencję Badań Medycznych.
 • Zwiększamy świadomość pacjentów na temat badań klinicznych
 • Rozszerzamy wykaz leków refundowanych w terapiach onkologicznych
 • Finansujemy działalność Centralnego Ośrodka Koordynującego (COK), działającego w strukturze NIO-PIB w Warszawie, który pełni funkcję koordynatora Programu profilaktyki raka piersi i Programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz realizuje zadania z zakresu poprawy jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych.  
 • Finansujemy szkolenia dla personelu realizującego Program profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
 • Finansujemy Pilotaż badań HPV-DNA.
 • Kontynuujemy finansowanie programów genetycznych tj. programów opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe zapewniających wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych raka piersi, raka jajnika, raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy.
 • Finansujemy również działania w onkologii dziecięcej jak zakup endoprotez na potrzeby leczenia dzieci z nowotworami kości.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji NSO w 2020 r.
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_NSO​_w​_2020​_r.pdf 1.56MB
Sprawozdanie z realizacji NSO w 2021 r.
SPRAWOZDANIE​_Z​_REALIZACJI​_NSO​_w​_2021​_r​_(6).pdf 1.62MB
{"register":{"columns":[]}}