NPZ 2016 – 2020

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) to podstawowy dokument polityki zdrowia publicznego, który wyznacza:

  • cele strategiczne,
  • cele operacyjne,
  • najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa.

NPZ powstaje na co najmniej 5 lat. Zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym jest ustanawiany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Co chcemy osiągnąć dzięki NPZ

Chcemy, aby wszyscy – niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania – mieli większą świadomość tego, jak ich zachowania wpływają na zdrowie. Celem programu jest, aby Polacy prowadzili zdrowszy tryb życia (i dokonywali prozdrowotnych wyborów) i mogli jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i pełnym uczestnictwem w pracy, życiu społecznym i rodzinnym.

Cel strategiczny NPZ

  • wydłużenie życia Polaków w zdrowiu,
  • poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem,
  • ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Cel strategiczny można osiągnąć dzięki realizacji celów operacyjnych. Mają one zmniejszyć narażenie społeczeństwa na największe zagrożenia dla zdrowia.

NPZ łączy różne programy profilaktyczne realizowane dotychczas na podstawie przepisów kilku ustaw, o różnych terminach realizacji oraz różnych źródłach i poziomach finansowania (m.in. z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub alkoholizmowi).

Zobacz aktualne ogłoszenia Narodowego Programu Zdrowia

Komitet Sterujący NPZ

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1492 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 26.03.2018 13:26
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 26.03.2018 13:26
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj