Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia jest dokumentem strategicznym dla zdrowia publicznego, a więc podstawą działań w tym zakresie. Cele NPZ to przede wszystkim:

  • wydłużenie życia Polaków,
  • poprawa jakości ich życia związanej ze zdrowiem,
  • ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Ustawa o zdrowiu publicznym

Przyjęcie Narodowego Programu Zdrowia było jednym z głównych założeń ustawy o zdrowiu publicznym, która weszła w życie 3 grudnia 2015 r. Dzięki jej realizacji Polacy będą mieć większą świadomość tego, jak ważne są zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne.

Oczekujemy też, że w dłuższej perspektywie działania realizowane na podstawie tej ustawy przyczynią się do:

  • dalszego wydłużenia przeciętnej oczekiwanej długości życia mężczyzn (do 78 lat) i kobiet (do 84 lat),
  • zmniejszenia liczby zgonów z powodu chorób zależnych od stylu życia.

Zobacz aktualne ogłoszenia:

Narodowy Program Zdrowia

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1492 )
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 )

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.04.2018 08:01
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 10.04.2018 08:01
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Narodowy Program Zdrowia 1.0 10.04.2018 08:01 Rafał Babraj Rafał Babraj

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP