W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ustawa o zdrowiu publicznym

Ustawa o zdrowiu publicznym określa:

  • zadania z zakresu zdrowia publicznego,
  • podmioty, które realizują te zadania,
  • zasady finansowania zadań.

Nowe przepisy powstały, aby poprawić stan zdrowia społeczeństwa. W osiągnięciu tego celu pomogą ciała doradcze i koordynacyjne utworzone na podstawie ustawy:

  • Rada do spraw Zdrowia Publicznego
  • Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia

Wspierają one realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego w walce z negatywnymi trendami epidemiologicznymi i czynnikami ryzyka, które wpływają na stan zdrowia i związaną z nim jakość życia. Ich współpraca dotyczy także zwiększania wiedzy społeczeństwa o konieczności podejmowania zachowań prozdrowotnych oraz wczesnego wykrywania chorób. Tak byśmy żyli zdrowiej i dłużej.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:
• monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
• edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
• promocję zdrowia;
• kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych;
• zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień;
• profilaktykę chorób;
• działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
• analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
• inicjowanie i prowadzenie:
- działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,
- współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;
• rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
• ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych;
• działania w obszarze aktywności fizycznej.

Materiały

Rada do spraw Zdrowia Publicznego
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
20.02.2023 14:57 Jarosław Rybarczyk
Pierwsza publikacja:
07.02.2018 11:33 Rafał Babraj
{"register":{"columns":[]}}