Petycja wielokrotna ws. obowiązkowych "szczepień ochronnych" personelu medycznego przeciw odrze

W dniach 5 - 25 lutego 2019 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło 37 jednobrzmiących petycji indywidualnych. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie. Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach do dnia 20 marca 2019 r. Sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienia indywidualne, zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ww. ustawy

pdf petycja (05.02.2019)

0.13MB

pdf odpowiedź (21 marca 2019)

0.15MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.03.2019 13:45
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 21.03.2019 15:25
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Mateusz Klimczak
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Petycja wielokrotna ws. obowiązkowych "szczepień ochronnych" personelu medycznego przeciw odrze 1.0 07.03.2019 13:45 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Petycja wielokrotna ws. obowiązkowych "szczepień ochronnych" personelu medycznego przeciw odrze 1.1 21.03.2019 15:25 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP