W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Programy polityki zdrowotnej

Program polityki zdrowotnej to zaplanowane, szerokie działania z zakresu opieki zdrowotnej, które są skuteczne, bezpieczne i uzasadnione.

Zawiera on konkretne cele i określa termin, w jakim mają zostać osiągnięte. Są to przede wszystkim:

  • wykrywanie i zrealizowanie określonych potrzeb zdrowotnych,
  • poprawa stanu zdrowia określonej grupy docelowej chorych.

Czego dotyczą programy polityki zdrowotnej

  • ważnych zjawisk epidemiologicznych,
  • ważnych problemów zdrowotnych (innych niż epidemiologiczne) dotyczących całej lub określonej grupy docelowej chorych – przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów,
  • wdrażania nowych procedur medycznych i profilaktyki.

Kto jest odpowiedzialny za programy i ich realizację

Od 1 stycznia 2015 r. programy polityki zdrowotnej opracowują, wdrażają, realizują i finansują ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Programy wieloletnie (np. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych oraz Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej) ustanawia Rada Ministrów. Realizują one strategie przyjęte przez rząd – dotyczą ważnych zjawisk i problemów, które wymagają decyzji i działań na poziomie Rady Ministrów.

Finansowanie

Programy polityki zdrowotnej i programy wieloletnie są finansowane ze środków publicznych.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.01.2023 13:59 Maria Kuźniar
Pierwsza publikacja:
09.04.2018 13:36 Rafał Babraj
{"register":{"columns":[]}}