W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rusza pilotaż programu Opaska Telemedyczna - przedłużenie terminu naboru placówek POZ - program zakończony

13.08.2021

21 lipca uruchomiony został nabór placówek POZ do pilotażowego programu w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej .

pilotaż programu

Program Opaska Telemedyczna powstał w ramach programu Domowej Opieki Medycznej. Program realizowany był na mocy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Celem programu była ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych, jako narzędzia pozwalającego na bieżące monitorowanie w sposób zdalny stanu pacjenta po ukończeniu 18. roku życia, po przechorowaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, który był hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, lub u którego w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązany był do bieżącego monitorowania stanu pacjenta i w zależności od potrzeb, podjęcia decyzji o skierowaniu pacjenta na dalsze badania. W ramach programu podpisano 37 umów z placówkami POZ, do których w sumie dostarczono 1000 opasek telemedycznych oraz przeszkolono 163 lekarzy z obsługi opasek oraz platformy DOM.  W trakcie trwania programu przeprowadzono ponad 500 tys. pomiarów parametrów życiowych pacjentów. Etap realizacji programy zakończył się 13 grudnia 2021 r. Obecnie trwa etap ewaluacji programu pilotażowego.

Wideo

Funkcjonalność opaski telemedycznej - informacja archiwalna

  • Regularny poglądowy pomiar tętna i saturacji – możliwość przesyłu na platformę DOM informacji o przekroczeniu zadeklarowanych poglądowych poziomów tętna i saturacji oraz stały monitoring;
  • Jeden duży przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille’a – możliwość natychmiastowego powiadomienie o zagrożeniu życia, zdrowia i bezpieczeństwa;
  • Detektor upadku – możliwość automatycznej informacji o wykryciu upadku;
  • Lokalizacja GPS i aGPS użytkownika – identyfikacja obszaru przebywania w momencie naciśnięcia przycisku SOS lub upadku;
  • Personalny Asystent Głosowy – możliwość informowania użytkownika o naciśnięciu przycisku SOS, wykryciu upadku, o konieczności zażycia leków oraz o uruchomieniu, naładowaniu i rozładowaniu opaski;
  • Przypomnienie o zażyciu leków – komunikat przypominający o konieczności zażycia leków;
  • Czujnik zdjęcia opaski – komunikat przesyłany w przypadku nienoszenia lub nieprawidłowego założenia opaski;
  • Łatwość posługiwania się opaską - maksymalnie jeden przycisk na urządzeniu.

Materiały

Lista podmiotów, które uzyskały rekomendację przyznania grantu w ramach programu pilotażowego pn. Opaska Telemedyczna - stan na dzień 21 września 2021 r.
Lista​_podmiotów,​_które​_uzyskały​_rekomendację​_przyznania​_grantu​_w​_ramach​_programu​_pilotażowego​_pn​_Opaska​_Telemedyczna​_-​_stan​_na​_dzień​_21​_września​_2021​_r.pdf 0.48MB
DOM​_Program​_Opaska​_medyczna​_Instrukcja
DOM​_Program​_Opaska​_medyczna​_Instrukcjav10.pdf 1.11MB
{"register":{"columns":[]}}