Spotkanie europejskich dyrektorów instytutów zdrowia publicznego

W Warszawie odbyło się spotkanie europejskich dyrektorów instytutów zdrowia publicznego które przynależą do Światowego Stowarzyszenia Narodowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI).

W dniach 23-24 kwietnia 2018 w Warszawie spotkali się europejscy dyrektorzy instytutów zdrowia publicznego. W debacie udział wziął również podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew J. Król, a wnioski z dyskusji zostaną uwzględnione w dalszych pracach debaty "Wspólnie dla zdrowia".

Organizatorzy konferencji uznali, że obrady odbędą się w kontekście polskiej debaty na temat niezbędnych zmian w systemie ochorny zdrowia "Wspólnie dla zdrowia". Obecnie podobne debaty toczą się też w innych krajach Europy. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się, jak kształtować systemy zdrowia publicznego w Europie, by mogły efektywnie wzmacniać i podtrzymywać stan zdrowia społeczeństw.

Zastanawiano się m.in. nad modelami finansowania zdrowia publicznego, zarządzania projektami związanymi z prewencją chorób oraz mechanizmami służącymi zapewnieniu najlepszych standardów nauki przyszłych absolwentów zdrowia publicznego.

W tym roku gospodarzem  był dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH dr Grzegorz Juszczyk. W spotkaniu uczestniczyli szefowie najważniejszych europejskich instytutów zdrowia publicznego, które przynależą do Światowego Stowarzyszenia Narodowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI), a także dyrektor Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz przedstawiciele Biura Europejskiego WHO.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.05.2018 12:06
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 02.05.2018 12:06
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj