Spotkanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z ratownikami medycznymi

spotkanie z ratownikami

W dniu 23 marca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z przedstawicielami środowiska ratowników medycznych.

Podczas spotkania minister zdrowia przedstawił przedstawicielom Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz NSZZ „Solidarność” projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. To rozwiązanie prawne reguluje sposób i gwarantuje wypłatę podwyżek określonych w porozumieniu z dnia 18 lipca 2017 r. dla ratowników medycznych, którzy są zatrudnieni u świadczeniodawców posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Mam nadzieję, że już więcej nie będzie problemu z tym, żeby pieniądze trafiły do tych osób, którym się one należą. Przekazuję dokument, tak jak obiecałem - powiedział minister Szumowski.

Równocześnie  projekt nowelizacji rozporządzenia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Projekt zakłada wypłatę dodatku od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Minister Łukasz Szumowski poinformował, że docelowo kwestie podwyższenia wynagrodzeń, wynikające z porozumienia, zostaną uregulowane przez nowelizację ustawy o działalności leczniczej.

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych przekazał Ministrowi Zdrowia  roboczy dokument z propozycjami założeń do ustawy o samorządzie zawodowym ratowników medycznych. Rozmowy dotyczyły także kwestii szkoleń i podnoszenia kwalifikacji ratowników medycznych.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który zakłada m. in. upaństwowienie tego systemu, został w czwartek po drugim czytaniu w Sejmie ponownie skierowany do komisji zdrowia. Podczas drugiego czytania poprawki zgłosiła Platforma Obywatelska. Poprawki zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Zdrowia.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.05.2018 10:14
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 02.05.2018 10:14
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj