To pacjent jest najważniejszy

debata

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, który jest inicjatorem debaty "Wspólnie dla zdrowia" podziękował dziś wszystkim uczestnikom za przybycie na pierwszą, społeczną debatę i podkreślił, że głównym uczestnikiem i współtwórcą systemu ochrony zdrowia powinien być pacjent.

"Podczas tej debaty chciałbym zapytać uczestników, w jaki sposób wydać te pieniądze, żeby pacjent  odniósł największą korzyść ze zwiększonych nakładów - mówił profesor Szumowski "Mamy bardzo mocną polityczą deklarację, że zdrowie jest priorytetem tego obozu rządzącego. W latach 2018-2024 publiczne wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 830 mld zł.
To gigantyczne środki, które chcemy przeznaczyć na zdrowie Polaków - dodał.

Zwiększone finansowanie

Minister zdrowia przyznał, że dzisiejszy poziom finansowania jest niezadawalający. "Działania medyczne stanowią zaledwie 30 proc. wszystkich usług, pozostałe 70 proc. to działania prozdrowotne. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy obywatele zdadzą sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest odpowiedzialny za jakość i długość swojego życia". Profesor Szumowski podziękował wszystkim organizacjom pacjenckim, które biorą udział w dzisiejszej konferencji. "To pacjent powinien stać się centrum działań systemu ochrony zdrowia i aktywnie kształtować postawy prozdrowotne" - zaznaczył.

Cel: wysoka jakość

Błędy systemu stanowią jedną z najczęstszych przyczyn umieralności na świecie. "To, w jaki sposób  opiekujemy się chorym, niestety czasem przyczynia się do pogorszenia jego stanu zdrowia, a nawet śmierci. Dlatego tak ważne jest bezpieczeństwo pacjenta, które powinno być fundamentem kształtowania nowego systemu" - podkreślał minister. Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że celem wprowadzania nowych rozwiązań jest także znaczna poprawa jakości w ochronie zdrowia. "Chciałbym, aby mierniki jakości, które wskażą nam obszary wymagające poprawy,
coraz mocniej wchodziły do systemu i stały się powszechne" - dodał.

Lepsza dostępność

Minister zdrowia wspomniał również o znoszeniu nierówności w dostępności do usług medycznych w Polsce. Podkreślił, że wyceniając świadczenia zdrowotne, należy brać pod uwagę zarówno różnice geograficzne, jak i poziom zamożności rodzin w poszczególnych regionach kraju. "Już teraz staramy się zminimalizować te różnice, ostatnio w obszarze psychiatrii." - wyjaśniał. Dodał, że likwidacja tych różnic spowoduje nie tylko lepszą opiekę medyczną w chorobie, ale też polepszy
dostęp do działań edukacyjnych i prozdrowotnych.

Debata
Debata
Debata
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.06.2018 14:28
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 15.06.2018 14:28
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska