Wsparcie finansowe dla województwa mazowieckiego – Sokołów Podlaski

Wsparcie finansowe dla województwa mazowieckiego – Sokołów Podlaski

Ministerstwo Zdrowia przekazało prawie 10 mln złotych na Szpitalne Oddziały Ratunkowe w województwie mazowieckim. Wiceminister Maciej Miłkowski podpisał dziś umowę z kolejnym beneficjentem – Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

Doposażenie oddziałów ratunkowych

Projekt, na realizację którego została podpisana dzisiaj umowa dotyczy przebudowy izby przyjęć szpitalnego oddziału ratunkowego w Sokołowie Podlaskim o łącznej wartość projektu prawie 6 mln zł.

W ramach programu „Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe” zostało już podpisanych w województwie mazowieckim 10 umów na kwotę prawie 10 mln zł ze szpitalami w Warszawie, Wołominie, Siedlcach, Grodzisku Mazowieckim, Przasnyszu, Makowie Mazowieckim, Nowym Dworze Mazowieckim, Radomiu, Sochaczewie i Mińsku Mazowieckim.

Ministerstwo Zdrowia wykorzystuje środki unijne m.in. do wsparcia systemu ratownictwa medycznego. Środki przeznaczone dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych służą szybkiemu
i skutecznemu ratowaniu życia. Świadczenia w SOR udzielane są pacjentowi w trybie nagłym – kiedy znajduje się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Obejmują również świadczenia dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają niezwłocznego podjęcia czynności diagnostycznych i leczenia. Fundusze unijne trafiają także m.in. do dziecięcych szpitalnych oddziałów ratunkowych, które są niezwykle ważnym ogniwem systemu ratownictwa medycznego. 

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych

Fundusze Europejskie w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój finansują:

  • infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
  • infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych np. na ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy psychiatrii
  • programy profilaktyczne
  • infrastrukturę pracowni diagnostycznych
  • programy rozwojowe – zwiększające liczbę pielęgniarek i położnych
  • kształcenie kadr medycznych
  • dzienne domu opieki medycznej
  • centra symulacji medycznej
  • działania projakościowe. 

Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podpisało blisko 550 umów z Beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w skali kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł.

W województwie mazowieckim podpisano 44 umowy o wartości ponad 467 mln zł na dofinansowanie inwestycji ze środków POIŚ oraz 55 umów o wartości ponad 424 mln zł m.in. na szkolenia kadr medycznych, programy profilaktyczne oraz działania jakościowe ze środków POWER.
 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.11.2018 15:26
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 09.11.2018 15:26
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak