W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wybór kandydatów do CPT

15.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza ponowny nabór kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu z ramienia Polski.

Kadencja obecnego polskiego członka Komitetu wygasła w dniu 19 grudnia 2019 r. Nabór prowadzony jest zgodnie z art. 4 ust. 2 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (Dz.U. z 1995, nr 46, poz. 238, ze zm.). 

Członkowie Komitetu są wybierani spośród osób o wysokich kwalifikacjach moralnych, znanych ze swej kompetencji w dziedzinie praw człowieka lub posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych Konwencją.

Listę trzech kandydatów wyłoni Zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. (tekst Zarządzenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości).

Ostatecznego wyboru członka z listy trzech kandydatów przedstawionej przez delegację krajową do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, dokonuje Komitet Ministrów Rady Europy. Członkowie Komitetu są wybierani na okres lat czterech. Pełnią swą funkcję we własnym imieniu, są niezależnymi i bezstronnymi ekspertami Komitetu.

Kandydatury osób spełniających powyższe kryteria i pozostałe kryteria z art. 4 Konwencji oraz posiadające biegłą znajomość języka angielskiego lub francuskiego powinny, wraz z ich szczegółowym curriculum vitae, zostać złożone do Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r. (jako ostateczna data wpływu podań do Ministerstwa Sprawiedliwości) wraz z podaniem aktualnego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Podania, wraz dokumentami mogą być złożone również w formie elektronicznej (również do dnia 23 czerwca br.) na adres Sekretariatu Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości (sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl). Kandydaci spełniający warunki zostaną zaproszeni na spotkanie kwalifikacyjne w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 10.00. Spotkanie zostanie przeprowadzone zdalnie przy pomocy aplikacji TEAMS. Rozmowy z kandydatami będą rejestrowane.  

Kandydaci mogą uzyskać dalsze informacje dotyczące wspomnianego stanowiska na stronie internetowej Rady Europy. Mogą również skontaktować się z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości telefonicznie: +48 22 23 90 870, e-mail: piotr.charkiewicz@ms.gov.pl lub pawel.kaczor@ms.gov.pl. Pytania dotyczące kwestii technicznych należy kierować na adres adam.gorzkowski@ms.gov.pl.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.