Wzmacniamy opiekę zdrowotną nad uczniami

W konferencji prasowej udział wzięli minister zdrowia Łukasz Szumowski, sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko oraz podsekretarz stanu Zbigniew J. Król.

W trosce o zdrowie uczniów rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z planowanymi rozwiązaniami szkoły będą miały zapewnione lepsze warunki organizacyjne do realizacji opieki zdrowotnej. I co ważne, opieka w szkołach  będzie realizowana za zgodą i wiedzą rodziców.

Pielęgniarka w szkolnym gabinecie

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył, że w obliczu chorób cywilizacyjnych, których początki są już obserwowane w szkołach (np. nadwaga), konieczne jest zwiększenie pielęgniarskiej opieki zdrowotnej nad uczniami.   

„Chcemy, aby pielęgniarka w szkole była częściej, żeby mogła pomóc i doradzić, jeśli dostrzeże nieprawidłowości – zapowiedział minister. Przypomniał również, że zwiększamy nakłady  na gabinety szkolne i ich wyposażenie: „w 2017 r. przeznaczyliśmy na ten cel ok 55 mln zł. Z tych środków wyposażono ponad 10 tys. gabinetów”.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że ustawa mówi o wzmocnieniu roli profilaktycznej i promocyjnej: „zdrowie dorosłych i zdrowie dzieci warunkowane jest w dużej mierze wiedzą na temat zdrowego stylu życia. Badania wykazują, że ten poziom wiedzy zarówno u dzieci, jak i rodziców nie jest wystarczający. Główna rola, która zostaje przypisana pielęgniarce, to edukacja., Ponadto pielęgniarka j przy współpracy z rodzicami, z nauczycielami, dyrektorami czy też z przedstawicielami samorządu lokalnego ma współpracować w zakresie tworzenia, realizacji programów profilaktycznych, które będą kierowane do konkretnej społeczności uczniowskiej”.

Ochrona danych osobowych

Minister Szumowski i wiceminister Szczurek-Żelazko zapewnili, że wszelkie działania profilaktyczne będą się odbywały za zgodą rodziców – gwarantuje to ustawa.

„Pielęgniarka szkolna jest zobowiązana do przestrzegania zasad, które obowiązują wszystkich pracowników ochrony zdrowia, w tym zasad określonych innymi przepisami prawa, czyli obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, wymiany danych, informacji tylko z osobami/podmiotami uprawnionymi w zakresie niezbędnym do sprawowania tej funkcji. Definiujemy dokładnie ten proces przepływu informacji i w taki sposób, aby rzeczywiście te dane o zdrowiu dzieci nie były przekazywane do osób nieuprawnionych bez zgody rodziców” – wyjaśniła wiceminister.

Stomatologia

Bardzo ważną rolę w profilaktyce i zdrowiu dzieci, a później dorosłych odgrywa opieka stomatologiczna.

„Chcemy, aby każda szkoła miała możliwość zapewniania swoim podopiecznym dostępu do gabinetów stomatologicznych – czy na miejscu, czy do takich, z którymi mają umowę. Tam, gdzie jest daleko do jednego i drugiego, dojadą dentobusy” – poinformował minister Szumowski.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko zapowiedziała, że ustawa umożliwi tworzenie gabinetów stomatologicznych w szkołach przez samorząd gminny lub samorząd powiatowy, które prowadzą szkołę. 

„W tym roku w budżecie państwa zostały przewidziane środki na doposażenie gabinetów stomatologicznych, które będą powstawały na terenie szkoły. Samorządy terytorialne, które prowadzą szkoły, będą mogły występować o te środki. Mamy nadzieję, że takie wnioski będą składane – wyjaśniła wiceminister.

Szczegóły projektu znajdują się w prezentacji załączonej poniżej.

Opieka zdrowotna nad uczniami - nowe rozwiązania Pobierz plik: pdf Opieka zdrowotna nad uczniami - nowe rozwiązania

Rozmiar : 0.44MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.04.2018 14:30
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 19.04.2018 14:30
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj