W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zdrowie jamy ustnej

11.02.2021

Dzięki realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020 dokonano oceny stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i dorosłych w Polsce. Prowadzone działania przyczyniły także do poznania społecznych, ekonomicznych i kulturowych zjawisk, które wpływają na stwierdzony w badaniach stomatologicznych stan zdrowia.

W 2020 roku, w ramach ww. Programu opracowano raporty stanowiące podsumowanie badań epidemiologicznych oraz socjomedycznych sfinansowanych ze środków ww. programu w latach ubiegłych. Uzupełnieniem do raportów są narzędzia edukacje dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, które szczególnie narażone są na choroby jamy ustnej. Opracowane materiały edukacyjne skierowane są do dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe), rodziców i nauczycieli, a także do osób starszych i ich opiekunów.

Załączone materiały zostały opracowane pod kierownictwem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z krajowymi ekspertami z zakresu nauk z dziedzin stomatologicznych.

Raport: Wiedza i zachowania zdrowotne a próchnica zębów u dzieci i młodzieży w Polsce, Edukacja prozdrowotna

- przedstawia informacje na temat etiologii próchnicy zębów oraz zachowań zdrowotnych zwiększających zagrożenie próchnicą. Uzupełnieniem raportu są scenariusze zajęć dostosowane do poszczególnych grup wiekowych.

Raport:

Uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej i uszkodzenia urazowe zębów u dzieci i młodzieży w Polsce w 2020 roku

- stanowi podsumowanie z realizacji badań socjomedycznych i socjo-ekonomicznych prowadzonych w ramach programu w latach ubiegłych. Dzięki prowadzonym badaniom możliwe jest określenie czynników przyczynowych chorób, a także obserwacja wpływu zmian czynników socjomedycznych na zdrowie jamy ustnej w czasie.

Raport:

Choroba próchnicowa i stan tkanek przyzębia populacji wieku rozwojowego w Polsce

- jest podsumowaniem przeprowadzonych badań epidemiologicznych. Wyniki tych badań obrazują aktualne obciążenie populacji polskiej chorobami jamy ustnej, zwłaszcza chorobą próchnicową i chorobami tkanek przyzębia, potrzeby w zakresie zapobiegania i leczenia tych chorób oraz stopień ich zaspokojenia w kraju i w poszczególnych regionach.

Materiały

Materiały liceum cz. 1
Materiały​_liceum​_cz1.pdf 2.56MB
Materiały liceum cz. 2
Materiały​_liceum​_cz2.pdf 1.03MB
Materiały klasy 1-3 - rodzice
3​_Materiały​_klasy​_1-3​_-​_rodzice.pdf 1.39MB
Materiały klasy 1-3 - szkoła
4​_Materiały​_klasy​_1-3​_-​_szkoła.pdf 4.26MB
Materiały klasy 4-8 - szkoła
Materiały​_klasy​_4-8​_-​_szkoła.pdf 0.97MB
Materiały przedszkole
Materiały​_przedszkole.pdf 5.22MB
Materiały przedszkolne - rodzice
Materiały​_przedszkole​_-​_rodzice.pdf 2.38MB
Materiały ulotka - senior
Materiały​_ulotka​_-​_senior.pdf 2.62MB
Materiały ulotka - opiekun seniora
Materiały​_ulotka​_-​_opiekun​_seniora.pdf 10.57MB
Raport - Wiedza i zachowania zdrowotne a próchnica zębów u dzieci i młodzieży
Raport​_Wiedza​_i​_zachowania​_zdrowotne​_a​_próchnica​_zębów​_u​_dzieci​_i​_młodzieży.pdf 13.89MB
Raport - Uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej i uszkodzenia urazowe
Raport​_Uwarunkowania​_stanu​_zdrowia​_jamy​_ustnej​_i​_uszkodzenia​_urazowe.pdf 4.32MB
Raport - Choroba próchnicowa i stan tkanek przyzębia populacji polskiej. Podsumowanie wyników badań z lat 2016-2019
Raport​_Choroba​_próchnicowa​_i​_stan​_tkanek​_przyzębia​_populacji​_polskiej​_Podsumowanie​_wyników​_badań​_z​_lat​_2016-2019​_(poprawione​_v15012021).pdf 4.89MB
{"register":{"columns":[]}}