W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Indywidualny wniosek o dodatkowe przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury

W uzasadnionych przypadkach minister zdrowia może zgodzić się na dodatkowe przedłużenie specjalizacji w trybie rezydentury.

W jakiej sytuacji możesz złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek, gdy odwołano Ci staże/kursy lub wprowadzono zmiany organizacyjne z powodu zagrożenia epidemicznego lub epidemii mające wpływ na stopień realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, czasowo przeniesiono Cię na inny odział, w którym w związku z epidemią istniało zapotrzebowanie na kadry medyczne. Patrz Komunikat w sprawie zasad odbywania szkolenia specjalizacyjnego w okresie stanu epidemii choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2

UWAGA: W związku z ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291) o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 8 sierpnia 2020 r., począwszy od tego dnia, zasady przedłużania czasu trwania specjalizacji określone w art. 16l ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się jednakowo w stosunku do wszystkich lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Zatem, nie występuje już konieczność ubiegania się o zgodę na dodatkowe przedłużenierezydentury o absencje przekraczające limity określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2005 Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.)

Co musisz zrobić

Złóż własnoręcznie podpisany wniosek do ministra zdrowia. 

Dołącz do wniosku:

  • Poparcie kierownika specjalizacji  (dopuszczalne jest umieszczenie na wniosku wpisu w stylu „popieram wniosek” z podpisem i imienną pieczątką).
  • Dokument potwierdzający: odwołanie staży/kursów, wprowadzenie zmian organizacyjnych z powodu zagrożenia epidemicznego lub epidemii mających wpływ na stopień realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, czasowe przeniesienie na inny odział, w którym w związku z epidemią istniało zapotrzebowanie na kadry medyczne.
  • Kopię okładki oraz dwóch pierwszych stron karty szkolenia specjalizacyjnego. Pamiętaj, aby była ona uzupełniona o wymagane wpisy, w tym adnotację o dotychczasowym przedłużeniu rezydentury.

Kiedy wysłać dokumenty

Dokumenty wymienione w punkcie „Co musisz zrobić” prześlij najlepiej na 2 miesiące przed końcem zatrudnienia, ustalonym po dotychczasowym przedłużeniu umowy. Pamiętaj  o podaniu aktualnego adresu w celu przesłania zgody.

Gdzie wysłać dokumenty

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
Miodowa 15
00-952 Warszawa

oraz jednocześnie na adres: dep-rkm@mz.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
29.10.2020 15:49 Bartłomiej Celejewski
Pierwsza publikacja:
21.05.2019 13:35 Mateusz Klimczak