Konsultanci krajowi

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin:

  • medycyny,
  • farmacji,
  • innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Minister może poprosić o wskazanie kandydatów:

  • towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie,
  • odpowiednie samorządy zawodów medycznych.

Zadania konsultantów krajowych

Konsultanci krajowi:

  • inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;
  • prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;
  • doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
  • opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
  • opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Konsultanci krajowi (wykaz z 21.06.2018) Pobierz plik: docx Konsultanci krajowi (wykaz z 21.06.2018)

Rozmiar : 0.05MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.06.2018 09:57
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 21.06.2018 09:57
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Konsultanci krajowi 1.0 13.03.2018 11:11 Rafał Babraj Rafał Babraj
Konsultanci krajowi 1.1 02.05.2018 10:01 Rafał Babraj Rafał Babraj
Konsultanci krajowi 1.2 04.06.2018 13:30 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 1.3 21.06.2018 09:57 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP