Ogłoszenia: Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.

Etap: ogłoszenie o konkursie (31.07.2018)

Na podstawie art. 48a ust. 1 i art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r. 
I. Cele Programu
Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych w szkołach publicznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej. 
Cele szczegółowe Programu: 
1.    poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach publicznych przez wyposażenie do końca 2018 r. szkolnych gabinetów dentystycznych w sprzęt stomatologiczny niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń;
2.    podniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców oraz kształtowanie umiejętności i nawyków dbania o zdrowie jamy ustnej przez realizację w roku szkolnym 2018/2019 projektów edukacyjnych w ramach Programu.
II. Przedmiot konkursu ofert:
Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r. 
Zadania objęte programem należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
W konkursie nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą podlegały ocenie.

W przypadku, gdy JST planuje utworzenie gabinetów dentystycznych w kilku szkołach, zgłoszenie ofertowe wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć oddzielnie dla każdej szkoły. Każde zgłoszenie będzie podlegało odrębnej ocenie.

ogłoszenie o konkursie (31.07.2018) Pobierz plik: docx ogłoszenie o konkursie (31.07.2018)

Rozmiar : 0.03MB

załącznik nr 1 - zgłoszenie ofertowe Pobierz plik: docx załącznik nr 1 - zgłoszenie ofertowe

Rozmiar : 0.02MB

załącznik nr 2 - plan rzeczowo-finansowy i harmonogram Pobierz plik: docx załącznik nr 2 - plan rzeczowo-finansowy i harmonogram

Rozmiar : 0.02MB

załącznik nr 3 - opis zasobów oferenta Pobierz plik: docx załącznik nr 3 - opis zasobów oferenta

Rozmiar : 0.03MB

załącznik nr 4 - oświadczenia Pobierz plik: docx załącznik nr 4 - oświadczenia

Rozmiar : 0.02MB

załącznik nr 5 - pełnomocnictwo Pobierz plik: docx załącznik nr 5 - pełnomocnictwo

Rozmiar : 0.01MB

załącznik nr 6 - oświadczenie - tajemnica przedsiębiorcy Pobierz plik: docx załącznik nr 6 - oświadczenie - tajemnica przedsiębiorcy

Rozmiar : 0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.08.2018 12:19
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 03.08.2018 12:19
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Mateusz Klimczak
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Ogłoszenia: Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r. 1.0 31.07.2018 11:04 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Ogłoszenia: Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r. 1.1 03.08.2018 12:19 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP