W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sędziowie Trybunału z ramienia Polski

Sędziowie Trybunału są wybierani przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy z listy trzech kandydatów przedkładanej przez Państwo Stronę Konwencji. Jeżeli sędzia krajowy jest niezdolny do zasiadania w Izbie, wyłącza się lub zostaje zwolniony albo jeżeli brak jest takiego sędziego, do udziału w rozpatrywaniu sprawy wyznaczany jest przez Prezesa ETPC sędzia ad hoc z listy przedłożonej uprzednio przez Państwo.

Sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski

2012 -          prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek 

2002 - 2012 prof. dr hab. Lech Garlicki

1992 - 2002 prof. dr hab. Jerzy Makarczyk

Sędziowie ad hoc z ramienia Polski

2018–2022

prof. dr hab. Michał Balcerzak

prof. dr hab. Elżbieta Karska 

prof. dr hab. Michał Kowalski 

prof. dr hab. Janusz Symonides

2016–2018

prof. dr hab. Dobrochna Bach-Golecka

prof. dr hab. Antoni Bojańczyk

prof. dr hab. Paweł Czubik

2014–2016

prof. dr hab. Ireneusz Kamiński

prof. dr hab. Marian Kępiński

prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński

prof. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek

prof. dr hab. Eleonora Zielińska

2012–2014

prof. dr hab. Krzysztof Drzewicki

prof. dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

pełnomocnik Jakub Wołąsiewicz

prof. dr hab. Anna Wyrozumska

Sędziowie Europejskiej Komisji Praw Człowieka z ramienia Polski

1993–1999  mec. Marek Antoni Nowicki

Procedurę wyłaniania kandydatów na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka reguluje zarządzenie nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2012 r. poz. 1, oraz z 2020 r. poz. 55).

Materiały

Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych nr 1 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
zarz​_MSZ​_1​_2012​_.pdf 0.40MB
zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych nr 31 z dnia 2 października 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 1 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
zarz​_MSZ​_31​_2020.pdf 0.31MB
scalona wersja zarządzenia MSZ nr 1 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
zarz​_MSZ​_1​_2012​_31​_2020​_wersja​_scalona.pdf 0.37MB
sędziowie ETPC z Polski biogramy cz. 1
polscy​_sedziowie​_ETPC​_biogramy​_cz​_1.pdf 50.05MB
sędziowie ETPC z Polski biogramy cz. 2
polscy​_sędziowie​_ETPC​_biogramy​_cz​_2.jpg 0.35MB