W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Prawa człowieka

We współczesnych stosunkach międzynarodowych prawa człowieka stanowią jeden z najważniejszych priorytetów. Zajmują one istotne miejsce w polskim systemie prawnym. Konstytucja podkreśla nienaruszalność godności człowieka oraz gwarantuje szereg wolności i praw osobistych, politycznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. Nad ich przestrzeganiem czuwa szereg instytucji, w tym Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz niezależne sądy i trybunały.

Polska jest sygnatariuszem wielu fundamentalnych dokumentów dotykających tematyki praw człowieka, w tym Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (nazywanej również Europejską Konwencją Praw Człowieka) oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Jako członek Unii Europejskiej, Polska hołduje zawartym w Traktatach europejskich wartościom, takim jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawne, a także poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych polityką zagraniczną w zakresie praw człowieka zajmuje się Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, zaś w postępowaniach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka Polskę reprezentuje Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Wsparcie Pełnomocnikowi zapewnia Departament Prawno-Traktatowy.