Polityka energetyczna Polski do 2040 r.- zapraszamy do konsultacji

Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

Ministerstwo Energii przedkłada do konsultacji projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040). PEP2040 jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego – stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z  uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Realizacja PEP2040 odbywać się będzie poprzez osiem kierunków działań w sektorze energii, podzielonych na zadania wykonawcze.

Poza dokumentem zasadniczym PEP2040, Ministerstwo Energii przedstawia także inne dokumenty:

  • Wnioski z analiz prognostycznych w zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną do 2040 r. (szersze analizy zostaną przedstawione w późniejszym terminie, co jest związane z pracami nad „Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”. Dokument ten będzie zawierał szereg szczegółowych prognoz, ale nie jest możliwe opublikowanie częściowych wyników);
  • PEP2040 w pytaniach i odpowiedziach – ten materiał dostarcza dodatkowej wiedzy, która wskaże dlaczego przyjęto określone rozwiązania;
  • Wyciąg z PEP2040 – ułatwi odbiorcom zapoznanie się z kluczowymi kwestami opisanymi w dokumencie zasadniczym PEP2040;

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona po konsultacjach PEP2040.

Uwagi można zgłaszać do 15 stycznia 2019 r. przez formularz. Alternatywnie uwagi można przekazać na adres polityka.energetyczna@me.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego szablonu MS Word (w przypadku niewykorzystania szablonu uwagi będą odsyłane nadawcy z prośbą o wprowadzenie ich do załączonego szablonu MS Word – jest to bardzo ważne z punktu widzenia osób analizujących uwagi).

pdf Projekt „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040)

1.38MB

docx Projekt „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040) - wersja edytowalna

0.68MB

pdf Wyciąg z PEP2040

0.68MB

docx Wyciąg z PEP2040 - wersja edytowalna

0.28MB

pdf Wnioski z analiz prognostycznych w zakresie bilansu elektroenergetycznego do 2040 r.

0.98MB

docx Wnioski z analiz prognostycznych w zakresie bilansu elektroenergetycznego do 2040 r. - wersja edytowalna

0.39MB

pdf PEP2040 w pytaniach i odpowiedziach

0.21MB

docx PEP2040 w pytaniach i odpowiedziach - wersja edytowalna

0.13MB

docx Formularz zgłaszania uwag do PEP2040 (szablon)

0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.11.2018 15:24
Osoba publikująca: Agnieszka Król-Lasoń
Zmodyfikowano: 28.11.2018 15:24
Osoba modyfikująca: Agnieszka Król-Lasoń