W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

13 mln zł na wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Krakowie

10.09.2021

Otwierając kolejne nowoczesne centrum zdrowia psychicznego dla dzieci, szerzymy ideę świadczenia pomocy środowiskowej, bliską miejscu zamieszkania osoby potrzebującej pomocy i jej najbliższego otoczenia. Od dziś z najwyższej jakości opiekę będziemy mogli zapewnić na obszarze zamieszkiwanym przez 22 tysięcy dzieci i młodzieży, w południowych dzielnicach Krakowa: Dębnikach, Łagiewnikach, Borku Fałęckim i Swoszowicach – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas otwarcia placówki w Krakowie.

6 osób przecina czerwoną wstęgę otwierając Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Wśród tych osób jest wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wojewoda woj. małopolskiego oraz p.o. Dyrektora Szpitala: dr n. med. Anna Depukat

Liczba osób leczonych z powodu różnych zaburzeń psychicznych systematycznie wzrasta. Szacuje się, że co piąty nastolatek doświadcza zaburzeń psychicznych lub behawioralnych, a ponad połowa zaburzeń psychicznych zaczyna się w okresie dojrzewania.

W ramach działań bezpośrednio nadzorowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), w ciągu ostatnich 5 lat przeznaczyliśmy prawie 400 mln zł na projekty z zakresu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej w psychiatrii, z tego prawie 170 mln zł na projekty wspierające psychiatrię dzieci i młodzieży

– wyliczyła wiceszefowa MFiPR.

Centrum Zdrowia Psychicznego w Krakowie

Otwarte dziś w Krakowie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) to projekt, który powstał z dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt o wartości 13,3 mln zł będzie realizowany przez Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków i jednostkami jej podległymi: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3.

Krakowskie Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) dla dzieci i młodzieży to jeden z 11 ośrodków uruchomionych w ostatnim czasie, dzięki funduszom z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Data otwarcia Centrum nie jest przypadkowa. 10 września obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Z tej okazji Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego zorganizował sympozjum naukowe poświęcone profilaktyce samobójstw

– dodała wiceminister.

Pierwsze, modelowe CZP powstało na warszawskich Bielanach. – Takie same ośrodki otwieramy w Łodzi, Pabianicach, Zielonej Górze, Sosnowcu. Powstaną też kolejne placówki w Warszawie – wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Podejmowanie kolejnych inicjatyw wspierających zdrowie psychiczne Polaków jest szczególnie istotne w obecnych czasach. Wszyscy mocno odczuwamy skutki pandemii, szczególnie skutki stresu spowodowanego koniecznością zachowywania dystansu społecznego czy izolacji.

Dlatego zależy nam, aby w kolejnej perspektywie finansowej inwestycje w zdrowie psychiczne były jednym z kluczowych obszarów w wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+)

– podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Czym jest Centrum Zdrowia Psychicznego?

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oferuje kompleksowe wsparcie, zarówno medyczne, jak i społeczne. Pomoc w nim uzyskuje nie tylko dziecko, ale także jego rodzina oraz grupa rówieśnicza. Centrum nie działa wyłącznie stacjonarnie, w razie potrzeby angażowane są tak zwane zespoły mobilne, które zapewniają pomoc w miejscu zamieszkania.

Istotną rolą Centrum jest również koordynacja usług na rzecz młodych pacjentów i ich rodzin przez wszystkie służby publiczne – ośrodki pomocy społecznej, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, lekarzy pierwszego kontaktu, czy szkołę. Szybka diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie procesu zdrowienia ogranicza liczbę hospitalizacji, a także zapewnia pacjentowi wyższy komfort przez oferowanie w jednym miejscu odpowiedniej dla niego terapii.

Ważną częścią działalności centrów jest profilaktyka zdrowia psychicznego. W jej ramach prowadzone są warsztaty i szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego dla uczniów i ich rodziców, nauczycieli i specjalistów szkolnych a także np. dla lekarzy rodzinnych, strażników miejskich czy policjantów.

Rozwiązania wypracowane w projekcie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), którego liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zostały wykorzystane w ramach krajowej reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Można powiedzieć, że stały się one inspiracją dla zmian w prawie i nowej organizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej. Projekt ten dobrze pokazuje efekt synergii pomiędzy środkami unijnymi i finansowaniem krajowym a także dobrą współpracę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a także resortu zdrowia.

Pomagamy z POWERem

Ministerstwo od 2016 r. konsekwentnie wspiera inicjatywy na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Do tej pory w ramach POWER przeznaczyliśmy ponad 400 mln zł na opracowanie i następnie przetestowanie kilkunastu innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki środowiskowej dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, głównie dla osób dorosłych.

Działania wspierające reformę psychiatrii i leczenie zaburzeń psychicznych, będą podejmowane również w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-27.