W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Innowacyjność nadal priorytetem w inwestowaniu funduszy unijnych

11.09.2020

Z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności będziemy mieli do dyspozycji około 57 miliardów euro. Jak zainwestować te pieniądze by podnieść innowacyjność polskiej gospodarki? Na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy posiedzenia Rady do spraw Innowacyjności, do której należy minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister Jarosińska-Jedynak siedzi przy stole, mówi do mikrofonu za nią stoją flagi Polski

Za przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Kryzys przyniósł spowolnienie gospodarcze i ograniczył inwestycje. Niepewność odnośnie dalszego przebiegu pandemii przełożyła się na pogorszenie klimatu inwestycyjnego. Sytuacja wymusiła na części firm skupienie się na utrzymaniu bieżącej działalności, kosztem ograniczenia wydatków inwestycyjnych i wdrażania innowacji. Kluczowe w tej sytuacji jest wspieranie inwestycji – rozpoczęła minister Jarosińska-Jedynak podczas VII posiedzenia Rady ds. Innowacyjności.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej powiedziała, że innowacyjność od lat jest wspierana przez środki europejskie.

 W ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w obecnej perspektywie finansowej UE  na realizację prac badawczo-rozwojowych zostało zawartych 2 tysiące umów o dofinansowanie  o wartości przekraczającej 21 miliardów złotych. Wartość udzielonego wsparcia unijnego  na realizację tych projektów to prawie 12 miliardów złotych – podkreśliła minister Jarosińska-Jedynak oraz dodał - Gotowość do realizacji projektów B+R powinna skutkować także zainteresowaniem wdrażaniem wyników tych badań, co w efekcie zwiększy liczbę innowacji. Dotychczas w ramach POIR wsparcie uzyskało ponad 900 projektów, które dotyczą wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych technologii.

W MFiPR trwają pracę nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO), który jest podstawą do sięgnięcia po pieniądze unijne z Funduszu Odbudowy.

W ramach kryteriów oceny projektów, wprowadziliśmy warunek  tworzenia lub wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w ramach danego projektu. Takie rozwiązanie wzmocni innowacyjny charakter Krajowego Planu Odbudowy -  zaznaczyła szefowa MFiPR

Minister Jarosińska-Jedynak powiedziała, że pracując nad KPO zidentyfikowano wiele innowacyjnych pomysłów. Minister podkreśliła, aby pamiętać o tym, że projekty innowacyjne wymagają dużego zaangażowania w przygotowaniu do realizacji.

Innowacyjne produkty i usługi są owocem bliskiej współpracy nauki z biznesem. Powinniśmy skuteczniej komercjalizować polskie pomysły, przekształcać je w polskie produkty wytwarzane przez polskie firmy. W ten sposób będziemy konkurować w najbardziej obecnie zyskownych obszarach gospodarki opartej na wiedzy. Będzie to możliwe dzięki wszechstronnej współpracy przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym – dodała minister Jarosińska-Jedynak.

Rada do spraw Innowacyjności jest najważniejszym międzyresortowym koordynatorem polityki innowacyjności realizowanej przez rząd.  Działania podejmowane przez radę mają charakter projektowy i służą koncentracji wysiłków i środków na zwiększaniu potencjału innowacyjności w Polsce. Rada inicjuje działania oraz proponuje rozwiązania, które pozwalają aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz angażować polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych naszej gospodarki.