W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurencyjne, zielone i bezpieczne Karpaty – budzimy potencjał regionu

19.11.2020

- Regionom trudno jest samodzielnie sprostać wyzwaniom przyrodniczym, społecznym lub gospodarczym, które mają charakter transgraniczny. Dlatego, tak ważne jest, aby powstała Strategia makroregionalna UE dla Karpat. Dzisiejsza deklaracja porozumienia o współpracy służb ratownictwa górskiego z Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rumunii i Serbii przybliża nas do tego celu –podkreśliła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak na wideokonferencji poświęconej rozwojowi Karpat. Spotkanie, które odbyło 19 listopada, zorganizował Zarząd Główny GOPR.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynka siedzi przy biurku w swoim gabinecie. Za nią flagi Polski i UE. Minister patrzy w komputer, na którym trwa wideokonferencja poświęcona Strategii dla Karpat z udziałem między innymi ratowników górskich z regionu.

Dzisiejsza konferencja pokazała, że służby ratownictwa górskiego z Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rumuni i Serbii dostrzegają potrzebę zacieśnienia współpracy. Popierają inicjatywę powstania makroregionalnej Strategii UE dla obszaru Karpat. Widzą w niej szansę na transgraniczne wsparcie swoich działań.

Karpaty mają ogromny potencjał, który działając wspólnie, ponad granicami państw, możemy lepiej wykorzystać. Chodzi na przykład o rolnictwo ekologiczne, turystykę czy czyste technologie. Takie działania wspomoże Strategia Karpacka. Cieszę się, że dostrzegają to ludzie, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo w górach

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przemysław Barczentewicz, prezes Zarządu Grupy Bieszczadzkiej GOPR, podkreślał znaczenie współpracy państw regionu w kontekście ratownictwa górskiego.

Nie możemy mówić o rozwoju turystyki bez wsparcia i wymiany doświadczeń w zakresie ratownictwa górskiego

– mówił.

Dodał, że makroregionalna strategia dla Karpat wzmocni nie tylko konkurencyjność i atrakcyjność regionu, ale również zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.

Wspólny system ostrzegania przed zagrożeniami naturalnymi pozwoli na bardziej efektywną interwencję i współpracę służb ratowniczych

– wyjaśnił prezes Barczentewicz.

Strategia Karpacka – to się opłaca

Korzyści z przyjęcia strategii makroregionalnej UE dla Karpat to między innymi wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Unijna strategia ułatwi budowę wspólnej marki Karpat i promocję gospodarczą, zwiększy dostępność transportową. Usprawni również współdziałanie na rzecz lepszej  adaptacji do zmian klimatycznych, które mają transgraniczny charakter. Strategia Karpacka stawia na zrównoważony rozwój, z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Dzięki wspólnym działaniom może podnieść warunki i jakości życia mieszkańców. Strategia to szansa na nowe partnerstwa, budowanie współpracy ponad granicami, integrację ludzi i społeczności.

Co zostało już zrobione, a co przed nami

Prace przygotowawcze do powołania Strategii Karpackiej rozpoczęliśmy w ministerstwie we wrześniu 2016 r. Wtedy powstała diagnoza uwzględniająca aspekty społeczne, ekonomiczne i przestrzenne. Obecnie dokument ten został zaktualizowany.

Ostatnim krokiem milowym było inauguracyjne posiedzenie Rady Karpackiej – Carpathian Executive Board. Spotkanie odbyło się w lutym 2020 r., na zamku w Krasiczynie. Sygnatariusze Deklaracji (Słowacja, Polska, Węgry i Ukraina) oraz przedstawiciele Rumunii, Serbii i Mołdawii rozmawiali o perspektywach dla Karpat. Członkowie Rady Karpackiej postawili sobie wspólny cel wniesienia inicjatywy do agendy europejskiej.

Rada Europejska może formalnie rozpocząć prace nad Strategią Makroregionalną UE dla obszaru Karpat przyjmując wspólne konkluzje i następnie zlecając jej przygotowanie Komisji Europejskiej. W pierwszym kwartale 2021 r. planujemy kolejne spotkanie Rady Karpackiej – Carpathian Executive Board. Kluczowe dla dalszych działań jest wsparcie ze strony regionów karpackich i Europejskiego Komitetu Regionów. Dzisiejsza deklaracja międzynarodowego porozumienia służb ratownictwa górskiego jest tego przykładem.

Karpaty wyjątkowe miejsce

Karpaty to obszar wyróżniający się piękną, dziewiczą przyrodą, wysokim poziomem bioróżnorodności i znaczącymi wartościami kulturowymi. Jest idealnym miejscem do uprawiania turystyki, sportu i rekreacji. Ten makroregion, położony w granicach 8 państw, zamieszkuje około 50 mln ludzi. Jego powierzchnia to 190 tys. km².