W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkursy z Funduszy Europejskich dostępne w maju

29.04.2022

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami, które będą trwały w maju. Oferta obejmuje łącznie 21 konkursów: 10 z programów krajowych, 9 z programów regionalnych oraz 2 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Konkursy z Funduszy Europejskich w maju

Negocjacje nowej puli pieniędzy na rozwój naszego kraju z Unią Europejską są już bardzo zaawansowane. W oczekiwaniu na ich koniec i otwarcie nowych Programów zapraszamy do zapoznania się możliwościami, jakie jeszcze mamy z dotychczasowych środków a, które będą trwały w maju.

Oferta obejmuje łącznie 21 konkursów: 10 z programów krajowych, 9 z programów regionalnych oraz 2 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zdobywcy światowych rynków

Polskie produkty o wysokiej jakości, innowacyjne i nietuzinkowe, śmiało mogą konkurować i zdobywać klientów na rynkach zagranicznych. Trzeba jednak tam dotrzeć, zaistnieć i się wypromować… a to może stanowić barierę trudną do pokonania ze względu na koszty. Z pomocą przedsiębiorcom przychodzą Fundusze Europejskie. Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Więcej informacji znadziecie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Kompetencje cyfrowe

Postępująca szybko cyfryzacja jest jednym z większych wyzwań stojących aktualnie przed kadrą menadżerską polskich przedsiębiorstw.

Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na nich reorganizację kanałów komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość  narzędzi cyfrowych w biznesie jest niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

Obecnie na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowane z Funduszy Europejskich.   

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie Polskiej Agencji Rozwojui Przedsiębiorczości

Granty na Eurogranty

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy planują wziąć udział w programach Unii Europejskiej mogą pozyskać środki, aby się do tego dobrze przygotować. Chodzi o takie programy jak: Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa i Single Market Programme.

Można otrzymać na ten cel nawet 280 tys. zł i przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:

 • usługi doradczej, dzięki której przygotujesz wniosek o Eurogrant
 • opracowania studium wykonalności
 • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych)
 • tłumaczenie wniosku

Szczegóły dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Czas na start-up

Dla startuperów, którzy zakończyli inkubację w platformie startowej, działającej w Programie Polska Wschodnia, przeznaczony jest kolejny konkurs, w którym czeka nawet 1 mln złotych wsparcia na rozwinięcie działalności. To oferta dla tych przedsiębiorców,  którzy chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i stopniowo zwiększać sprzedaż.

Pozyskane środki mogą przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych lub eksperckich, pensje dla pracowników zaangażowanych w projekt lub promocję swojego przedsięwzięcia.

Konkurs będzie trwał jeszcze do 19 maja 2022 r.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i :

 • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące)
 • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie)
 • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja) 

Nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie.

Więcej informacji znadziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zdrowie

Od 29 kwietnia do 30 maja 2022 r, podmioty lecznicze mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia oddziałów oraz pracowni diagnostycznych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, czy pediatrii.

Dofinansowaniem objęte będą roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji. 

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie Ministerstwa Zdrowia

Kierunek kultura

Jeszcze tylko do 5 maja, w województwie warmińsko-mazurskim będzie można otrzymać dofinansowanie na wsparcie instytucji kultury i dostosowanie ich do nowoczesnej działalności kulturalnej. 

Preferowane będą projekty:

 • instytucji kultury ukierunkowane na działania regionotwórcze poprawiające czy budujące więzi, w zdecydowanej większości napływowej, słabo utożsamiającej się z województwem  ludności;
 • stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast. 

Wnioski mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucje kultury;
 • jednostki administracji rządowej
 • ;państwowe jednostki budżetowe;organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.  

Szczegóły konkursu dostępne na stronie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Produkcja energii

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie lubelskim, wciąż mają możliwość złożenia wniosku w konkursie z zakresu budowy, rozbudowy, czy przebudowy instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW.

Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

Nabór wniosków trwa od 21 kwietnia do 6 maja 2022r.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Dowiedz się więcej

To tylko niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w maju naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

{"register":{"columns":[]}}