W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Minister Jerzy Kwieciński wręczył nagrody w dziedzinie geoinformacji

28.06.2019

Minister Inwestycji i Rozwoju wyróżnił osiągnięcia w dziedzinie geoinformacji. 28 czerwca 2019 r. Jerzy Kwieciński wręczył nagrody za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Uczestnicy uroczystości pozują do zdjęcia

- Gratuluję wszystkim uhonorowanym. Geodezja i geoinformacja mają duży wpływ na proces inwestycyjno-budowlany. Dlatego szczególnie dziękuję za udział w konkursie tym, którzy wchodzą do zawodu – mówił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

- To pierwszy taki konkurs w dziedzinie geoinformacji, która jest powszechnie obecna w naszym życiu codziennym i istotnie wspiera gospodarkę oraz administrację. Wręczane dzisiaj nagrody to docenienie wysiłków włożonych w rozwój geoinformacji i mam nadzieję, że zmotywują laureatów do dalszej intensywnej pracy – mówi prof. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii prace inżynierskie

 • "Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego oraz dopasowania zdjęć lotniczych i scen satelitarnych w modelowaniu 3D wybranego obszaru Warszawy" – autorki: Klaudia Kapeluszna i Paulina Syrokosz, promotor: dr inż. Krzysztof Bakuła, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.
 • "Analiza przestrzenna lokalnego rynku nieruchomości z wykorzystaniem oprogramowania GIS" – autor: Dominik Niekurzak, promotor: dr hab. inż. Radosław Cellmer, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii prace magisterskie

 • "Analiza możliwości transformacji struktury typów danych zgodnych z obowiązującą normą PN-EW ISO 19107:2010 struktury typów zgodnych z nową propozycją normy" – autor: Andrzej Szeszko, promotor: dr inż. Zenon Parzyński, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.
 • "Harmonizacja i integracja struktur informacyjnych na podstawie wybranych przykładów" – autorki: Anita Dylik i Magdalena Grudzień, promotor: dr inż. Zenon Parzyński, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.
 • "Wykorzystanie technologii GIS w analizie zielonej i błękitnej infrastruktury dla obszaru zurbanizowanego i podmiejskiego" – autorki: Weronika Tulkowska i Monika Władyka, promotor: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.
 • "Opracowanie autorskiego systemu rejestracji i analizy zrzutów zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków w województwie łódzkim" – autor: Paweł Borek, dr inż. Artur Krawczyk, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii rozprawy doktorskie

 • "Opracowanie metody wyznaczania rozdzielczości geoinformacyjnej w cyfrowym modelu topograficznym" – autor: Bartłomiej Jan Bielawski, promotor: dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii rozprawy habilitacyjne

 • "Metodyka i system przetwarzania danych pozyskiwanych masowo w celu numerycznego modelowania powierzchni z wykorzystaniem struktury GRID" – autor: Dariusz Gościewski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii krajowe publikacje

 • "Zastosowanie aplikacji geoankiety i geodyskusji w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym - dobre praktyki" – autorzy: Piotr Jankowski, Tomasz Kaczmarek, Zbigniew Zwoliński, Edyta Bąkowska, Michał Czepkiewicz, Łukasz Mikuła, Marek Młodowski, Cezary Brudka.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii innowacyjne rozwiązania

 • Budowa miejskich modeli 3D w oparciu o rozwiązanie smart3Dcity, SHH Sp. z o.o., Wrocław.
 • Usługa zbiorcza WMS danych ewidencji gruntów i budynków "Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów" (KIEG), Geo-System Sp. z o.o., Warszawa.

W edycji 2018 konkursu zespół oceniający zawnioskował o przyznanie dodatkowej nagrody w kategorii prace magisterskie, w formie dyplomu honorowego, pracy: "Analiza rozmieszczenia akcji gaśniczych w województwie łódzkim w latach 2014-2016" – autorka: Małgorzata Baran, promotor: dr hab. Stanisław Mordwa, Wydział Nauk Geograficznych Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki.

Organizacja Konkursu oraz przyznanie nagród odbyło się na podstawie zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu.

Konkurs ogłoszono 12 grudnia 2018 r. Do 31 stycznia 2019 r. wpłynęło do ministerstwa 28 wniosków spełniających wymogi formalne, w tym w kategorii:

 • prace dyplomowe – 19,
 • rozprawy doktorskie i habilitacyjne – 3,
 • krajowe publikacje – 2,
 • innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji – 4.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.07.2019 10:01 Emilia Chmiel
Pierwsza publikacja:
02.07.2019 10:01 Emilia Chmiel