W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

O planie inwestycyjnym dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy potocznie nazywany "Planem Junckera” powstał w czerwcu 2015 roku (na bazie wcześniejszego Komunikatu Komisji Europejskiej z listopada 2014 r.). Jest odpowiedzią Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na spowolnienie gospodarcze Europy w wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego, które przyczyniły się do spadku poziomu inwestycji w Unii Europejskiej o ok. 15% w stosunku do 2007 r. Początkowo, głównym celem było wygenerowanie inwestycji o wartości 315 mld euro w całej UE. Od momentu utworzenia Planu do lipca 2018 r. zostały uruchomione inwestycje o wartości 335 mld euro, co stanowi 106% zakładanego celu. 1 stycznia 2018 r. cel Planu został podniesiony do kwoty 500 mld euro. 

Filary Planu Junckera

Na Plan Inwestycyjny dla Europy składają się trzy filary:

  1. uruchomienie środków finansowych w wysokości co najmniej 500 mld EUR na inwestycje publiczne i prywatne – głównym narzędziem jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oferujący wsparcie w ramach dwóch „okien”: dla długoterminowych projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych oraz okno dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji. Fundusz ma działać do końca 2020 r.;
  2. udostępnienie potencjalnym inwestorom informacji nt. przedsięwzięć inwestycyjnych z całej Europy, a także zapewnienie podmiotom publicznym i prywatnych dostępu do szerokiej gamy programów doradczych i pomocy technicznej świadczonych przez doświadczonych ekspertów – głównymi narzędziami są Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI) i Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI);
  3. poprawa przepisów europejskich oraz ujednolicenie przepisów inwestycyjnych na jednolitym rynku europejskim – główne działania to nowelizacja prawa unijnego.

Plan Inwestycyjny dla Europy zakłada istotną rolę dla tzw. krajowych banków rozwoju. W Polsce takim bankiem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który od lat współpracuje z grupą EBI.

Wszelkie zapytania w zakresie Planu inwestycyjnego dla Europy prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: planinwestycyjny@mr.gov.pl.

Dokumenty

Kominikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 26 listopada 2014 r. nt. Planu Inwestycyjnego dla Europy (PDF 1 MB)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2396 z dn. 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategi (PDF 886 KB)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.04.2019 09:17 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
10.04.2019 09:17 administrator gov.pl