W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

O Światowym Forum Miejskim na Kongresie Polityki Miejskiej

08.06.2021

Drugi dzień Kongresu Polityki Miejskiej w formule hybrydowej poświęcony był przygotowaniom miast do największego na świecie spotkania poświęconego rozwojowi - Światowemu Forum Miejskiemu (WUF). Wydarzenie odbędzie się za rok, dokładnie w tym samym co kongres miejscu - w Katowicach. Dziś w sercu Dolnego Śląska organizatorzy WUF11: Maimunah Mohd Sharif - dyrektor wykonawcza UN-Habitat, Małgorzata Jarosińska-Jedynak - pełnomocnik rządu ds. WUF11 i prezydent Katowic Marcin Krupa zachęcali do aktywnego udziału w 11 sesji Światowego Forum Miejskiego.

na scenie stoi prowadzący transmisję, przy stolikach siedzą wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak i prezydent Katowic Marcin Krupa

Drugi dzień Kongresu Polityki Miejskiej zdominowała tematyka zrównoważonego rozwoju miast i segment wydarzeń dotyczących Światowego Forum Miejskiego, którego 11. sesja odbędzie od 26 do 30 czerwca 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jest to wydarzenie organizowane co 2 lata pod auspicjami agendy ONZ ds. osiedli ludzkich UN-Habitat w różnych miejscach na świecie. Wydarzeniu będzie towarzyszyło hasło: "Zmieniamy miasta dla lepszej przyszłości".

Polska podczas wydarzenia ma do pokazania wyjątkową historię miejskich transformacji, które mogą stać się inspiracją dla innych miast na świecie. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenia z procesu sprawiedliwej transformacji gospodarczej , realizowanej w trosce zarówno o dobro mieszańców, jaki i przy poszanowaniu kwestii środowiskowych, mogą stać się ważnym głosem w dyskusji nad przyszłością miast

- mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister Jarosińska-Jedynak przypomniała, że w Katowicach ikoną transformacji jest Międzynarodowe Centrum Kongresowe wraz ze spektakularnym budynkiem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i podziemnym Muzeum Śląskim oraz Spodkiem obchodzącym w tym roku 50. urodziny. Razem tworzą niesamowitą przestrzeń Katowickiej Strefy Kultury, a jeszcze 30 lat temu był to teren przemysłowy, na którym wydobywano węgiel.

Teraz to miejsce jest przyjazną i otwartą przestrzenią do spotkań i wydarzeń biznesowych i kulturalnych, zarówno dla mieszkańców miasta, jak i gości z kraju i z zagranicy. Dlatego właśnie tutaj będzie się odbywało nasze Światowe Forum Miejskie

- dodała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Światowe Forum Miejskie WUF jest okazją do zainicjowania trwałych, konkretnych działań prowadzących do zmian w miastach. Szczególny czas pandemii COVID-19 sprzyjał refleksji nad przyszłością polityki miejskiej i zrównoważonego rozwoju.

WUF11 z nowymi pomysłami, świeżym podejściem może służyć jako pozytywny impuls zachęcający do podejmowania koniecznych działań w takich dziedzinach jak: adaptacja do zmian klimatu, wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, łatwy dostęp dla wszystkich do terenów zielonych, priorytetowe traktowanie pieszych i rowerów oraz transportu publicznego

- podkreślała pełnomocnik rządu ds. WUF11.

Jak zaznaczyła postpandemiczna rzeczywistość skłoniła urzędników, ekspertów miejskich, reprezentantów samorządu i środowiska akademickiego skupionych w ramach Zespołu Koordynacyjnego ds. Przygotowań do 11 sesji Światowego Forum Miejskiego, do stworzenia Planu Działania dla Miast - dorobku jaki pozostawić ma po sobie WUF11.

Plan składa się z 4 komponentów:

  • Miasto Zwarte (kompaktowe), w którym podkreślamy znaczenie dzielnic wielofunkcyjnych, promujemy działania hamujące niekontrolowane rozlewanie się miast, koncepcję miasta 15 minutowego i rewitalizację obszarów zdegradowanych;
  • Miasto Zielone: gdzie zwracamy uwagę na zieleń, zanieczyszczenie powietrza, mobilność stawiającą na pierwszym miejscu pieszych i niskoemisyjny sposób transportu;
  • Miasto Dostępne i Inkluzywne: ten komponent porusza kwestie mieszkaniowe, angażowanie mieszkańców w procesy demokratyczne związane z miejscem, w którym mieszkają, kwestie reprezentacji kobiet w radzie miasta i wreszcie przyjazne, zdrowe i wysokiej jakości przestrzenie publiczne dostępne dla wszystkich mieszkańców;
  • Miasto Inteligentne: zgodnie z powiedzeniem, że bycie podłączonym nie oznacza bycia inteligentnym, promujemy znaczenie zbierania danych i zarządzania nimi jako praktycznych narzędzi dla miast, aby planować swoją politykę zgodnie z rzeczywistymi warunkami zachodzącymi w ich mieście; poprzez inteligentny komponent szukamy również sposobów angażowania ludzi w procesy, które kierują miastami.

W ramach Kongresu Polityki Miejskiej zorganizowano panel ministerialny V4+4 na temat współpracy w ramach WUF11 i spuścizny WUF11. Ministrowie odpowiedzialni za sprawy miejskie V4+4: Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Słowenii, Rumunii dyskutowali o tym dlaczego warto uczestniczyć w WUF i jak zaangażują się w prace programowe. Rozmawiano także o włączeniu się miast w zaproponowany przez Polskę Plan Działań dla Miast, który miałby stanowić dziedzictwo po WUF11. Dodatkowo odbyło się symboliczne przekazanie przez Polskę prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej Węgrom.

W części poświęconej kwestiom klimatycznym i zaangażowaniu miast w sieć NAZCA (Non-State Actor Zone for Climate Action) minister Jarosińska-Jedynak zwracała uwagę na przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa energetycznego. Polska planuje podwoić tempo renowacji budynków. Zakładane cele planujemy osiągnąć poprzez dokapitalizowanie Funduszu Termomodernizacji i Remontów budynków wielorodzinnych oraz programu Czyste powietrze dla budynków jednorodzinnych.