W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

O zmianach w polskiej energetyce

22.02.2021

Polska dąży do częstszego wykorzystania zielonych technologii sprzyjających ochronie środowiska, zwiększeniu energooszczędności oraz pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł. O tym jak wygląda transformacja energetyczna w naszym kraju rozmawiali uczestnicy Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. W debacie wzięła udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak przy komputerze uczestniczy w konferencji online

Wiceminister przybliżyła kwestię finansowania transformacji energetycznej w Polsce z udziałem środków unijnych. Wśród instrumentów z nowego budżetu UE Jarosińska-Jedynak wymieniła Politykę Spójności, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Krajowy Plan Odbudowy jako element Instrumentu Odbudowy i Odporności.

Z środków unijnych będziemy finansować działania bezpośrednio związane z sektorem energetyki. Pieniądze te przeznaczymy także w projekty, które pomogą łagodzić negatywne skutki społeczno-gospodarcze transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej

– mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister wyjaśniła, że z Polityki Spójności będą finansowane dotychczasowych projekty związane m.in. z poprawą efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i budownictwie wielorodzinnym oraz w przedsiębiorstwach. Kontynuowane będą inwestycje w systemy ciepłownicze i wysokosprawną kogenerację. Wprowadzony zostanie nowy element w postaci magazynowania energii zarówno cieplnej, jak i elektrycznej. Z Polityki Spójności finansowana będzie także infrastruktura gazowa.

Odnosząc się do Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że jego celem jest łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

FST jest adresowany tylko do regionów górniczych. Wsparciem z tego funduszu chcemy objąć obszary najbardziej narażone na negatywne skutki transformacji, czyli 6 województw: Śląskie, Małopolskie, Dolny Śląsk, Wielkopolskie, Lubelskie i Łódzkie

– dodała.

Wiceminister przypomniała, że zielona transformacja jest jednym z filarów Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Droga w kierunku neutralności klimatycznej to jednocześnie duże wyzwanie dla polskiej gospodarki, ale też szansa. Reformy i wynikające z nich inwestycje obniżą emisyjność gospodarki i poprawią jakość powietrza

– mówiła wiceminister.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zachęcała do udziału w konsultacjach społecznych Krajowego Planu Odbudowy, które rozpoczną się 26 lutego.

Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL stanowi platformę dyskusji na temat aktualnych wyzwań i trendów w sektorze energetycznym, jak również rozwoju odnawialnych źródeł energii. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele rządu, firm energetycznych i ciepłowniczych, organizacji branżowych oraz środowisk akademickich i biznesowych. W tym roku odbywa się XXI edycja Kongresu.