W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Port Gdynia otwarty na Centralny Port Komunikacyjny

06.07.2020

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA podpisał ze spółką Centralny Port Komunikacyjny porozumienie o współpracy w sprawie planowania, przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym projektu tak zwanej Drogi Czerwonej. Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podpisał list w sprawie kontynuacji przygotowywania projektu budowy gdyńskiego Portu Zewnętrznego w formule PPP.

Dwóch mężczyzn podaje sobie ręce i wymienia się podpisanymi dokumentami

Port Gdynia pełni funkcję punktu węzłowego międzynarodowej sieci bazowej TEN-T. Znajduje się na wejściu korytarza Bałtyk–Adriatyk, którego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją Autostrada Morska Gdynia–Karlskrona. Jego strategiczną inwestycją jest Port Zewnętrzny, którego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz wobec prognoz dotyczących między innymi popytu na przeładunki kontenerowe przewidujących wzrost w polskich portach morskich do poziomu około 9,5 miliona TEU w 2050 roku.

Budowa portu zewnętrznego jest przygotowywana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Firmy będą partycypować w kosztach inwestycji, w zamian za prawo do prowadzenia działalności związanej z przeładunkiem towarów. Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw PPP, podpisał list intencyjny w sprawie kontynuacji przygotowania projektu PPP dla Portu Gdynia.

Budowa nowej infrastruktury ma istotne znaczenie dla konkurencyjności każdego portu, a zastosowanie modelu PPP stworzy możliwość optymalizacji wydatków publicznych. Kluczową kwestią dla projektu Portu Zewnętrznego jest zapewnienie koniecznej infrastruktury dostępowej, zarówno od strony lądu, jak i morza – powiedział wiceminister Waldemar Buda.

Ważną kwestią jest w szczególności budowa falochronów dla Portu Gdynia, która umożliwi wejście do portu statków o większym tonażu i będzie skoordynowana z powstaniem dodatkowego toru podejściowego do portu wojennego. Falochrony staną się także osłoną dla obecnie funkcjonującego wejścia do portu – ułatwią ruch statków handlowych przy Porcie Zewnętrznym, promów oraz statków wycieczkowych wchodzących do Portu Gdynia.

Drogi prosto do portu i na lotnisko

Droga Czerwona ma zapewnić bezpośrednie połącznie sieci dróg krajowych przez drogę ekspresową S6 z Portem Gdynia. Dwujezdniowa trasa ma prowadzić od portu do skrzyżowania ulicy Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta i ma zastąpić remontowaną Estakadę Kwiatkowskiego. Inwestycja zwiększy dostępność portu od strony lądu, a tym samym jego możliwości przeładunkowe. Szacowana łączna wartość budowy Drogi Czerwonej to ponad 1,5 miliarda złotych. Jej realizacja przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jest zaplanowana na lata 2020-2028.

Środki na prace przygotowawcze dla Drogi Czerwonej zostały przewidziane w Programie Wieloletnim Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapewni on finansowanie w kolejnych latach dla inwestycji w nowe lotnisko przesiadkowe, nowe linie kolejowe w różnych regionach kraju i tak zwane inwestycje komplementarne. Program Wieloletni CPK jest już na ostatnim etapie uzgodnień na poziomie rządowym.

Istotne znaczenie dla trójmiejskich portów mają też planowane inwestycje kolejowe CPK na Pomorzu, w szczególności budowa nowej linii kolejowej CPK–Płock–Grudziądz–Gdańsk i modernizacja istniejących linii kolejowych przez Trójmiasto do Słupska. Czas przejazdu z Gdyni do Warszawy wyniesie 2 godziny 25 minut, a do CPK będzie o 15 minut krótszy.