W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program dla Śląska

Program dla Śląska to jeden z kluczowych projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ogłoszony został przez Premiera Mateusza Morawieckiego 21 grudnia 2017 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiedzialne jest za koordynację wdrażania Programu.

Cele Programu

Głównym celem Programu dla Śląska jest doprowadzenie do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie.

Program realizuje ponadto sześć celów szczegółowych:

 1. Wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie.
 2. Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu.
 3. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego.
 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej.
 5. Wykorzystanie potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce.
 6. Poprawa warunków rozwojowych miast woj. śląskiego.

Ogólne informacje o Programie

 • Program dla Śląska został ogłoszony 21 grudnia 2017 r. i stanowi jeden z projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Głównym celem programu jest „doprowadzenie w perspektywie długoterminowej (2030 r.) do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie”.
 • Program dla Śląska został wypracowany w ścisłej współpracy z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego (WRDS) w Katowicach i stanowi odpowiedź na zgłaszane z regionu postulaty. Wszyscy przedstawiciele WRDS (związki zawodowe, związki pracodawców, Marszałek oraz Wojewoda) są obecni w ciałach koordynujących i nadzorujących wdrażanie Programu tj. w Radzie Wykonawczej oraz Komitecie Sterującym przy Wojewodzie.
 • Program dla Śląska stanowi narzędzie koordynujące krajowe i europejskie źródła finansowania rozproszone w wielu programach i instytucjach, pochodzące m.in. z krajowych programów operacyjnych i środków budżetu państwa.
 • Instytucją nadzorującą wdrażanie Programu jest Rada Wykonawcza (funkcjonująca jako organ pomocniczy Rady Ministrów), która została powołana w kwietniu 2019 r. Dotychczas odbyły się dwa posiedzenia Rady, ostatnie w październiku 2019 r. w Katowicach.

Program dla Śląska w liczbach

 • Po aktualizacji w październiku 2019 r. program liczy obecnie 116 przedsięwzięć o szacowanej łącznej wartości 62 mld zł (pierwotnie były to 73 przedsięwzięcia o wartości 44 mld zł). Program ma charakter otwarty i nieustannie poszukiwane są nowe inicjatywy, które mogłyby zostać do niego włączone przyczyniając się do realizacji wyznaczonych celów.
 • Według stanu na koniec I kwartału 2021 r., w ramach realizacji programu zakontraktowano 48,5 mld zł, co stanowi 78% szacowanej wartości programu.

Kalendarium wydarzeń:

 • 25 marca 2020 - Około 110 mln zł przeznaczy województwo śląskie na działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w regionie

https://www.gov.pl/web/program-dla-slaska/slaski-program-regionalny--srodki-ue-na-walke-z-koronawirusem

 • 27-28 stycznia 2020 - Międzynarodowa konferencja „W kierunku zielonej gospodarki” w Katowicach

https://www.gov.pl/web/program-dla-slaska/w-kierunku-zielonej-gospodarki-wizyta-minister-jarosinskiej-jedynak-w-katowicach

 • 10 października 2019 r. – Konferencja z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego oraz przyjęcie nowych przedsięwzięć

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/program-dla-slaska--nowe-przedsiewziecia-dodatkowe-fundusze

 • 2-3 października 2019 r. – Kongres Programu dla Śląska. Nowoczesność i tożsamość regionu

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/program-dla-laska-nabiera-tempa-trwa-kongres-w-katowicach

 • 28-29 września 2019 r. – Hackathon „Hackuj dla Śląska” w Fabryce Porcelany w Katowicach

https://www.facebook.com/events/2553888411513019/

 • 28 czerwca 2019 r. – Konferencja prezentująca wyniki naboru wniosków w ramach działania 1.7 POIiŚ 2014-20 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/program-dla-slaska-jest-strategia-sa-efekty

 • 15 maja 2019 r. – XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach – dyskusja o Programie dla Śląska

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/11-europejski-kongres-gospodarczy-za-nami

 • 19 września 2018 r. – Konferencja Programu dla Śląska z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego – stan realizacji po blisko roku funkcjonowania Programu

https://archiwum.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/plan-dla-slaska-drogi-lokalne-dostepnosc-plus-minister-kwiecinski-w-wojewodztwie-slaskim/

 • 21 grudnia 2017 r. – Ogłoszenie Programu dla Śląska w Katowicach

https://archiwum.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/program-dla-slaska-dobrze-ulokowana-inwestycja/

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Dotychczasowe efekty wdrażania Programu dla Śląska dostępne są również w poniższej broszurze informacyjnej. Ponadto informacje dotyczące Programu, publikowane są na bieżąco na stronie Programu dla Śląska

Materiały

Program dla Śląska - dokument
Program​_dla​_Slaska.pdf 1.76MB
Lista nowych przedsięwzięć w Programie dla Śląska
Lista​_przedsiewziec​_wlaczanych​_do​_PdS.pdf 0.48MB

Wideo

{"register":{"columns":[]}}