W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Definicja młodego naukowca

01.10.2019

W związku z wątpliwościami i pytaniami Wnioskodawców dotyczącymi definicji młodego naukowca, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w aktualnie trwającym naborze wniosków do programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” ma zastosowanie definicja określona w art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655).

 

Zgodnie z ww. ustawą młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.